Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
7. Profeten Nahum

Det 1ste Kapitel.

Spaadom mod Ninive.

1 Sandsagn mod Ninive, Syne-Bog af Elkositen Nahnm. -

2 En nidkjaer Gud og Hævner er Herren, en Hævner er Herren og Mester i Vrede, en Hævner er Herren paa sine Modstandere, og han gjemmer til sine Fjender.

3 Herren er langmodig og stor af Kraft, han lader ei ustraffet; Herrens Vei er i Storm og Uveir, og Sky er Støv af hans Fod.

4 Han truer Havet og udtørrer det, han udtømmer alle Strømme, Basan smægter og Karmel, Libanons Blomst forsmægter.

5 Bjerge skjælve for ham, Høie hensmelte, Jorden hæver sig for ham, Jordkredsen og Alle, som boe derpaa.

6 Hvem stander for hans Fortørnelse, hvem reiser sig mod hans Vredes Brand? hans Harme strømmer som Ild, og Klipper sprænges deraf.

7 God er Herren, en Tilflugt paa Nødens Dag, og han kjender dem, som forlade sig paa ham. -

8 Men med overskyllende Strøm vil han gjøre Ende paa dens Sted, og Mørke skal forfølge hans Fjender.

9 Hvad ville I udtænke mod Herren, han gjør Enden, Trængselen opstaaer ikke to Gange.

l0 Er den end som sammenslettede Torne, berusede af deres Viin, skal de fortæres som det fuldkommen tørre Straae.

11) Fra dig er En udgangen, som tænkte Ondt mod Herren, Skarnets Raadgiver.

12 Saa siger Herren: er de end stærke som de ere mange, saa skal de afmeies og gaae til Grunde, og jeg vil ydmyge dig, saa jeg ikke ydmyger dig tiere;

13 og nu bryder jeg hans Aag fra dig og sønderriver dine Lænker.

14 Herren har befalet over dig: der skal ikke mere vorde Afkom af dit Navn; af din Guds Huus vil jeg udrydde skaaret og stødt Billede, og jeg vil gjøre det til din Grav, naar du vorder foragtet.

Nahums Bog

1 2 3