Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
8. Profeten Habakuk

Det 2det Kapitel.

Fortrøstnining. Kaldæernes Fald.

1 Jeg stod paa min Varde og stillede mig paa Borgen, og jeg speidede, for at see hvad Herren vilde tale i mig, og hvad jeg skal svare paa min Tilretteviisning.

2 Da svarede Herren mig og sagde: skriv Synet og indgrav det paa Tavler, saa at man selv i Løb kan læse det.

3 Thi endnu gaaer Synet paa en bestemt Tid; det haster mod Enden, og svigter ei; tøver det, saa vent paa det; thi det kommer sikkert og vil ikke udeblive.

4 See, vantro Sjæl opblæser sig, men leve skal den Retfærdige ved sin Tro,

5 og sandelig Vinen daarer stolte Mand, han vil ei blive i sin Bolig; han vil vider ud som Helved sin Begjærlighed, som Døden han mættes ei; han samler til sig alle Folk og sanker til sig alle Folkeslag.

6 Mon ikke alle disse skulle lægge en Vise om ham, et Smædedigt med Gloser til ham, saa man siger: Vee den, som samler hvad hans ei er! Hvorlænge skal det vare? og Pantegods han dynger op over sig!

7 Mon dine Dvælere ei pludselig skal reise sig, og dine Plyndrere vaagne, og du vorde dem til Bytte?

8 Thi du har plyndret mange Folk; nu vil al Folke-Resten plyndre dig for Menneske-Blod og Lande-Vold mod Stad og Alle, som boe i den.

9 Vee den, som vinder slet Fordeel for sit Huus, for at bygge sin Rede i Høihed, redde sig af ond Mands Haand.

1O Du har raadet dit Huus til Skamme, og ved at gjøre Ende paa mange Folk har du syndet mod din Sjæl;

11 thi Steen skal raabe fra Væggen og Bjælkehoved vidne med den.

12 Vee den, som bygger By med Blod og grunder Stad paa Udaad.

13 See, er det ikke fra Herren Almægtigste, at Folkene trætte sig for Ilden, og Folkefærd udmatte sig for ingen Ting;

14 thi Jorden skal fyldes med Kundstab om Herrens Herlighed, som Vandene skjule Havet.

15 Vee den, som skjænker for sin Ven, som du udøser din hede Viin til Beruselse, for at see deres Skam.

16 Du mættes med Skam og ikke med Ære, drik ogsaa du, og viis din Forhud; Bægeret i Herrens Høire gaaer rundt til dig, og der bliver væmmeligt Spy over din Ære.

17 Thi Vold fra Libanon skal overvælde dig, Ødelæggelsen af Dyrene strække dig, for Menneske-Blod og Lande-Vold mod Stad og Alle, som boe i den.

18 Hvad nytter udskaaret Billede, at Mesteren udskar det, stødt Billede og falsk Lærer, at Mesteren forlader sig paa sit Værk, til at gjøre stumme Afguder.

19 Vee den, som siger til Træklods: "vaagn op!" og "op da!" til dumme Steen: "han skal være Lærer." See, den er indflettet i Guld og Sølv, men der er slet ingen Aand inden iden!

20 Men Herren er i sit hellige Tempel; forstum for ham al Jorderig!

Habakkuks Bog

1 2 3