Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
10. Profeten Haggai

Det 1ste Kapitel.

Formaning til at bygge Tenplet.

1 I Kong Darios' andet Aar i sjette Maaned, paa den første Dag i Maaneden, kom Herrens. Ord ved Propheten Haggai til Judas Fyrste Zerubabel Sealthiels Søn og Ypperstepræsten Josua Jozadaks Søn og sagde:

2 Saa siger Herren Almægtigste: dette Folk siger: Tiden er ikke kommen, Tiden til at bygge Herrens Huus!

3 Saa kom Herrens Ord ved Propheten Haggai og sagde:

4 Er det da Tid for Eder at boe i Eders panelede Huse, men dette Huus ligger øde!

5 Men nu, saa siger Herren Almægtigste: giver Agt paa Eders Veie.

6 I saaede Meget, men førte Lidet ind; I spise, men blive ikke mætte; I drikke men blive ikke drukne, I klæde Eder, men blive ikke varme, og den som samler Løn, samler i en brodden Pung!

7 Saa siger Herren Almægtigste: giver Agt paa Eders Veie.

8 Drager op paa Bjerget, bringer Træ og bygger Huset, saa vil jeg have Bebag deri og forherlige mig, siger Herren.

9 I vendte Eder efter Meget, men see der var Lidt, I bragte det til Huse, men jeg blæste paa det. Hvorfor det? varsler Herren Almægtigste. For mit Huus, som er øde, og I lobe Hver til sit Huus.

10 Derfor nægter Himlen Eder Dug og Jorden nægter sin Grøde;

11 og jeg kaldte ad Tørken over Landet og over Bjergene, over Kornet, over Mosten, over Olien og alt hvad Jorden frembringer, og over Mennesker, og over Dyr og over al Hænders Arbeide.

12 Da hørte Zerubabel Sealthiels Søn og Ypperste-præsten Josua Jozadaks Søn og alt det overblevne Folk efter Herren deres Guds Røst og ad Propheten Haggais Ord, ligesom Herren deres Gud havde sendt ham, og Folket frygtede for Herren.

13 Da sagde Herrens Sendebud Haggai i Herrens Ærinde saaledes til Folket: Jeg er med Eder, varsler Herren!

14 Og Herren opvakte Judas Fyrste Zerubabel Sealthiels Søns Aand og Ypperstepræsten Josua Jozadaks Søns Aand og hele det overblevne Folks Aand, og de kom og gjorde Arbeide ved Herren den Almægtigste, deres Guds Huus,

15 paa den fiir og tyvende Dag i sjette Maaned i Kong Darios' andet Aar.

Haggai's Bog

1 2