Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 2det Kapitel.

Synet af de fire Horn og de fire smede, af Manden med Maalesnoren.

1 Jeg opløftede mine Øine, og saae og see fire Horn;

2 og jeg sagde til Engelen, som talede i mig: hvem er disse? og han sagde til mig, disse ere de Horn, som splittede Juda, Israel og Jerusalem.

3 Saa lod Herren mig see fire Smedde,

4 og jeg sagde: hvad er de komne for at bestille? Han sagde saaledes: det er de Horn, som splittede Juda, saa Ingen opløftede sit Hoved, saa kom disse til at forfærde dem, til at nedslaae Hedningernes Horn, som løftede Horn mod Judas Land til at splitte det.

5) Saa opløftede jeg mine Øine og saae og see en Mand, og i hans Haand var en Maale-Snor;

6 og jeg sagde til ham: hvor gaaer du hen? men han sagde til mig, til at maale Jerusalem, for at see hvor stor dens Brede, og hvor stor dens Længde er.

7 Og see, Engelen, som taler i mig, gik frem, og en anden Engel gik frem for at møde ham;

8 og han sagde til han: løb, tæl til denne unge Mand og siig: Jerusalem skal bygges som aabne Byer for Mængde af Folk og Fæ i dens Midte;

9 met jeg vil være den, varsler Herren, en Ild-Muur trindt omkring, og til Forherligelse vil jeg blive i dens Midte.

10) Vee, vee; saa flygter fra Nordens Land, vaksler Herren; thi efter Himlens fire Vinde udbreder jeg Eder, varsler Herren.

11 Vee Zion, red dig, du som boer hos Babels Datter.

12 Thi saa varsler Herren Almægtigste: efter Forherligelsen sendte han mig til de Hedninger, som røvede Eder, thi den, som rører Eder, rører hans Øiesteen.

13 Thi see, jeg svinger min Haand mod dem, og de stal blive et Rov for deres Trælle, men I skal forstaae, at Herren Almægtigste har sendt mig.

14 Fryd og glæd dig Zions Datter, thi see, jeg kommer og vil boe i din Midte, varsler Herren.

15) Paa denne Dag vil mange Hedninger slutte sig til-Herren, og de skal blive mig Et Folk, og jeg vil boe i din Midte, saa du skal forstaae, at Herren Almægtigste har sendt mig til dig;

16 og Herren arver Juda til sin deel paa den hellige grund, og han udvælger endnu Jerusalem.

17 Alt kjød tie for Herren, thi han er vakt af sin hellige bolig.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14