Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 3die Kapitel.

Ypperstepræsten Josua. Forjættelser.

1 Saa lod han mig see Ypperstepræsten Josua staaende for Herrens Engel og Satan stod ved hans høire Side, for at anklage ham.

2 Da sagde Herren til Satan: Herren skjænde dig Satan, Herren skjænde dig, han som udvalgte Jerusalem! Er ikke denne en Brand reddet ud af Ilden?

3 Josua var iført skidne Klæder og stod for Engelen.

4 Da tog denne Ordet og sagde saaledes til dem, der stod for hans Ansigt: tager de skidne Klæder fra ham! men til ham sagde han: see, jeg tager din Brøde fra dig og fører dig i Festdragt;

5 og jeg sagde: lad dem sætte en reen Hue paa hans Hoved, og de satte den rene Hue paa hans Hoved og førte ham i Klæder; men Herrens Engel blev staaende;

6 og Herrens Engel vidnede for Josua og sagde:

7 Saa siger Herren Almægtigste: dersom du vandrer i mine Veie og tager vare paa min Tjeneste, da skal du baade dømme mit Huus, og vogte mine Forgaarde, og jeg giver dig Førere blandt dem, som her staae. -

8 Hør dog Josua, du Ypperstepræst, og dine Venner, som sidde foran dig, thi de er Forbilleds-Mænd; thi see, jeg lader min Tjener "Skud" komme;

9 thi see, den Steen, jeg lagde for Josua, paa denne ene Steen er syv Øine, og see, jeg nedgraver dens skaarne Arbeide, varsler Herren Almægtigste, og jeg borttager dette Lands Brøde paa een Dag.

10 Paa denne Dag, varsler Herren Almægtigste, vil I indbyde den Ene den Anden under Viinstok og Figentræ.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14