Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 4de Kapitel.

Lysestagen med de to olietræer.

1 Engelen, som talede i mig, kom igjen og vakte mig, som en mand vækkes af sin søvn.

2 Han sagde til mig: hvad seer du? Jeg sagde: jeg saae og see en Lysestage heel af Guld, dens Oliekar var ovenpaa den, syv Lamper var der paa den, og der var syv og syv Rør til Lamperne, som vare ovenpaa den;

3 to Olietræer vare ved den, et paa hoire Side af Olie-karret og det andet paa venstre Side.

4 Jeg tog da Ordet, og sagde saaledes til Engelen, som talede i mig: hvem er disse, min Herre?

5 Engelen, som talede i mig, svarede og sagde: veed du ikke hvem disse ere? Men jeg sagde: nei, min Herre.

6 Han tog da Ordet og sagde saaledes til mig: det er Herrens Ord til Zerubabel, saalunde: ikke ved Styrke og ikke ved Magt, men ved min Aand, varsler Herren Almægtigste.

7 Hvem er du, du store Bjerg foran Zerubabel? Til Jevning! og han tager Hoved-Stenen under Raab: til Lykke, til Lykke med den!

8 Saa kom Herrens Ord til mig og sagde:

9 Zerubabels Hænder har grundlagt dette Huus, og hans Hænder skal fuldføre det, for at du skal forstaae, at Herren Almægtigste har sendt mig til Eder;

10 thi hvem foragter de ringe Dage? De glæde sig og see Blyloddet i Zerubabels Haand, disse Sov, de ere Herrens Øine, som gjennemløbe den ganske Jord.

11) Jeg tog Ordet og sagde til ham: hvem er de to Olietræer Ved Lampens høire og dens venstre Side?

12 og jeg tog atter Ordet og sagde til ham: hvem er de to Oliegrene, som ved de to Guld-Piber lade Guldet udtømme sig fra dem?

13 Han sagde saaledes til mig: veed du ikke hvem disse ere? men jeg sagde: nei, min Herre.

14 Da sagde han: disse ere de to Olie-Børn, som staae foran al Jordens Herre.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14