Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 5te Kapitel.

Bogrullen. Kvinden i skjeppen.

1 Jeg hævede atter mine øjne, jeg saae og see en flyvende rolle;

2 og han sagde til mig: hvad seer du? og jeg sagde: jeg seer en flyvende rolle, og den er 20 alen lang og 10 alen bred.

3 Saa sagde an til mig: det er forbandelsen, som udgaaer over hele landet; hver som stjæler, skal efter denne Side udryddes, og hver som sværger, skal efter denne Side udryddes.

4 Jeg har, varsler Herren Almægtigste, ladet den gaae ud, for at den skal gaae ind i Tyvens Huus og i hans Huus, som sværger falsk ved mit Navn, og den skal blive Natten over midt i hans Huus, og fortære det med Stok og Steen.

5) Derpaa traad Engelen, som talede i mig, frem og sagde til mig: hæv dog dine Øine, og see hvad det er, der gaaer frem!

6 Jeg sagde: hvad er det? Han sagde: det er Skjeppen, der gaaer frem, og han sagde: det er deres Udseende i hele Landet;

7 og see, der opløftedes en Centner Bly, og det var en Kvinde, som sad midt i Skjeppen,

8 og han sagde: det er Ugudeligheden, og han kastede hende ned i Skjeppen, og kastede Blyklumpen over dens Munding.

9 Saa opløftede jeg mine Øine, jeg saae, og see to Kvinder gaae frem, og der var Veir i deres Vinger, og de havde to Vinger som Storke-Vinger og de løftede Skjeppen op mellem Jord og Himmel.

10 Men jeg sagde til Engelen, som talede i mig: hvor bringe de Skjeppen hen?

11 Han sagde til mig: for at bygge hende et Huus i Sinears Land, og det skal laves, og der skal hun hvile paa sin Grund.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14