Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 10de Kapitel.

Forjættelser.

1 Beder Herren om Regn i Vaar-Høsts Tid, Herren, som skaber Lyn, han giver dem Regnskye, hver Mand Grøde paa Marken;

2 thi Huusguderne tale Forfængelighed og Spaamændene see Løgn, de udtale tomme Drømme, og trøste med Skin; derfor drage de bort som en Flok Faar, de ere trykkede; thi der var ingen Hyrde.

3 Mod Hyrderne brænder min Vrede og Bukkene vil jeg hjemsøge, thi Herren Almægtigste har besøgt sin Hjord, Judas Huus, og stiller dem som sin statelige Hest i Slaget.

4 Af ham er Hjørnestenen, af ham Naglen, af ham Krigs-Buen, af ham udgaaer hver Driver tillige;

5 og de skal vorde som Helte, der i Slaget troede Gade-Skam, og de kjæmpe, thi Herren er med dem, og de, som ride paa Heste, beskjæmmes;

6 og jeg styrker Judas Huus og jeg hjælper Josephs Huus og giver dem Bolig; thi jeg forbarmer mig over dem, og de skal vorde som jeg ikke havde forskudt dem; thi jeg er Herren deres Gud, og jeg vil bønhøre dem;

7 og de skal vorde som en Helt af Ephraim, deres Hjerte skal glæde sig som af Viin, deres Børn skal see det og glæde sig, deres Hjerte skal fryde sig i Herren;

8 jeg fløiter ad dem og samler dem; thi jeg udløste dem, og de blive mange, som de var mange:

9 jeg saaer dem blant folkene, og fra det Fjerne komme de mig ibu, og de skal leve med deres Børn og vende tilbage;

10 jeg vil nemlig føre dem tilbage fra Ægyptens Land og samle dem fra Assur, og føre dem til Gileads Land og Libanon, og der skal ikke findes Rum for dem;

11 han gaaer gjennem Havet med Trængsel, slaaer Bølger i Havet, og alle floders Dybder tørres, styrtes skal Assurs Stolthed og Ægyptens Scepter vige, men jeg vil gjøre dem stærke i Herren, og i Hans Navn skal de vandre, varsler Herren.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14