Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 12te Kapitel.

Jerusalems Frelse.

1 Sandsagn af Herrens Ord over Israel. Herren varsler, han som udspændte Himlen og grundede Jorden, og skabte Menneske-Aanden i hans Indre;

2 see, jeg sætter Jerusalem som et Tumle-Bæger for alle Folk trindt omkring, ogsaa over Juda vil det gaae under Beleiringen af Jerusalem;

3 og det skeer samme Dag, at jeg gjør Jerusalem til en Tvinge-Steen for alle Folk, alle som vil lette den, skal sikkerlig rive sig, og alle Hedninger paa Jorden skal samles mod den.

4 Paa denne Dag, varsler Herren, vil jeg slaae hver Hest med Sky og deres Rytter med Galskab; jeg vil oplade mine Øine over Judas Huus, men hver af Folkenes Heste vil jeg slaae med Blindhed,

5 da skal Judas Fyrster sige i i deres Hjerte: Jerusalems Indbyggere er mig en Styrke i Herren Almægtigste, deres-Gud.

6 Paa denne Dag vil jeg gjøre Judas Fyrster som et Fyrfad blandt Træ og en Brandfakkel blandt Neeg, og de skal fortære til Høire og Venstre alle Folk trindt omkring; men Jerusalem skal fremdeles blive paa sit Sted i Jerusalem;

7 og Herren. vil først frelse Judas Telte, for at DaVids Huses Herlighed og Jerusalems Indbyggeres Herlighed ikke skal ophøie sig over Juda.

8 Paa denne Dag vil Herren beskjærme Indbyggerne i Jerusalem; og den Skrøbelige blandt dem skal paa denne Dag være som David, og Davids Huus som Guder, som Herrens Engel foran dem;

9 og det skal skee samme Dag, at jeg vil søge at ødelægge alle Hedninger, som ere komne mod Jerusalem. -

10 Jeg vil udgyde over Davids Huus og Jerusalems Indbyggere Naadens og Bønnens Aand, og de skal see til mig, som de have gjennemstunget, og veeklage over ham, som man klager over den Eenbaarne, og sørge over ham, som man sørger over den Førstefødte.

11 Samme Dag skal der blive stor Sorg i Jerusalem, som Sorgen ved Hadad-Rimmon i Megiddos Dal.

12 Landet skal sørge, hver Slægt for sig, Davids Huses Slægt for sig og deres Kvinder for sig, Nathans Huses Slægt for sig og deres Kvinder for sig,

13 Levis Huses Slægt for sig og deres Kvinder for sig; Simeis Huses Slægt for sig, og deres Kvinder for sig,

14 alle Slægter, som ere blevne tilbage, hver Slægt for sig og deres Kvinder for sig.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14