Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 14de Kapitel.

Sidste Forjættelser om Jerusalem.

1 See, der kommer en Dag fra Herren og dit Bytte deles i din Midte;

2 jeg vil nemlig samle alle Hedninger mod Jerusalem til Kamp, Staden tages, Husene plyndres, Kvinderne skjændes og Halvdelen af Staden gaaer i Fangenskab, men det øvrige Folk skal ikke udryddes af Staden.

3 Men Herren vil drage ud og kjæmpe mod disse Hedninger, som han eengang stred paa Kamp-Dagen;

4 og hans Fødder skal samme Dag staae paa Oliebjerget, som er ligefor Jerusalem mod Øst, og Oliebjerget skal revne midt over fra Øst til Vest til en meget stor Dal; og den ene halve Deel af Bjerget viger mod Norden og den anden halve Deel mod Syden;

5 og I skal flye til mine Bjerges Dale, thi Bjerg-Dalen naaer til Azal, og I skal flye, som I flyede for Jordskjælvet i Judas Konge Uzias Dage, og Herren min Gud kommer, alle Hellige med dig;

6 og det skal skee denne Dag, at der ikke skal være Lys, Kulde og Frost;

7 det bliver en særegen Dag; Herren kjender den, det er ikke Dag og det er ikke Nat, men ved Aftens Tid bliver det lyst;

8 og det vil skee samme Dag, at levende Vande rinde ud fra Jerusalem; Halvdelen af dem til Østre-Havet og Halvdelen til Vestre-Havet; Sommer og Vinter skal da blive ved;

9 og Herren bliver Konge over den hele Jord; paa den Dag bliver Herren Een og hans Navn Eet.

10 Hele Landet skal forvandles som Sletten fra Geba til Rimmon Syd for Jerusalem, og denne hæver sig og bliver paa sit Sted fra Benjamins Port til den første Port-Plads, til Hjørne-Porten og Chananels Taarn til Kongens Viinperse;

11 og de skal boe i den, Vand skal ikke være mere, og Jerusalem skal boe trygt. -

12 Men det skal være Plagen, hvormed Herren slaaer hvert Folk, som sylkes mod Jerusalem: hans Kjød skal svinde, skjøndt han staaer paa sine Been; hans Øine falde ind i deres Huler, og Tungen visne i deres Mund;

13 og det skal skee, at der samme Dag bliver en stor Forstyrrelse fra Herren mellem dem; og de gribe den Ene den Andens Haand, og hans Haand løster sig mod den Andens Haand,

14 og ogsaa du Juda skal kjæmpe mod Jerusalem, saa alle Hedningers Styrke skal samles trindt omkring, Guld, Sølv og Klæder i stor Mængde;

15 og saaledes skal der blive et Nederlag paa Heste, Muler, Kameler, Esler og alt Kvæg, som skal være i disse Leire, som dette Nederlag.

16 Men det skal skee, at alle Overblevne af alle Hedninger, som kom mod Jerusalem, de skal drage op Aar ester Aar, for at tilbede Kongen, Herren Almægtigste, og holde Løvsals-Fest;

17 og det skal skee, at den af Jordens Slægter, som ikke drager op til Jerusalem, for at tilbede Kongen, Herren Almægtigste, at over dem skal det ikke regne;

18 og naar Ægyptens Slægt ikke drager op og ikke kommer, saa er det ikke over dem! Slaget skal komme, hvormed Herren slaaer Hedningerne, som ikke drage op, for at holde Løvsals-Festen.

19 Dette skal være Ægyptens Straf og alle Hedningers Straf, som ikke drage op, for at holde Løvsals-Fest. -

20 Samme Dag skal der staae paa alle Hestes Bjelder: "Herren helliget" og Gryderne i Herrens Huus er som Offerskaalerne ved Alteret,

21 og hver Gryde i Jerusalem og i Juda skal være hellig for Herren Almægtigste, og Alle, som offre, komme og tage af dem og koge i dem; og der skal ikke blive en Kananit mere i Herren Almægtigstes Huus paa denne Dag.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14