Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
12. Profeten Malakia

Det 1ste Kapitel.

Utaknemmelighed mod Guds Kjærlighed.

1 Sandsagn af Herrens Ord til Israel Ved Malakia.

2 Jeg yar elsket Eder, siger Herren; men I sige: hvormed har du elsket os? Var Esau ikke Broder iil Jakob, siger Herren, og jeg elstede Jakob;

3 men Esau hadede jeg, og jeg gjorde hans Bjerge til et Øde og hans Arv til Ørke-Bo.

4 Vilde Edom sige: vi ere nedbrudte, men vi vil komme igjen og bygge Tomterne, saa siger Herren Almægtigste: de kan bygge, men jeg river det ned; og man skal kalde dem Ugudeligheds Landemærke og et Folk, paa hvilket Herren er evig vred.

5 Eders Øine skal see det, og I skal sige: Herren er stor ud over Israels Grændser. -

6 Søn ærer Fader og Tjener sin Herre; men er jeg Fader, hvor er min Ære? og er jeg den mægtige Herre, hvor er da Frygt for mig? siger Herren Almægtigste til Eder, I Præster, som foragte mit Navn! Men I sige: hvormed har vi foragtet dit Navn?

7 I bringe besmittet Brød paa mit Alter; og I sige; hvormed har vi besmittet dig? Den Gang I sagde Herrens Bord er foragtet!

8 og naar I bringe et Blindt til Offring, er det ikke slet? og naar I bringe et Lumpent og Sygt, er det ikke slet? Bring det engang til din Foged, mon han vil blive dig naadig eller opløfte dit Ansigt, siger Herren Almægtigste.

9 Saa beder nu barnlig til Gud, at han vil være os naadig. Fra Eders Haand er det skeet, mon han vil opløfte Eders Ansigt, siger Herren Almægtigste.

10 Hvem er det af Eder, som lukker Dørene, og I antænder ikke mit Alter omsonst? Jeg har ikke Behag i Eder, siger Herren Almægtigste, og Madoffret af Eders Haand behager mig ikke. -

11 Thi fra Sol-Glis til dens Nedgang er mit Navn stort blandt Hedningerne, og paa hvert Sted bringes Røgelse for mit Navn og reent Madoffer, thi mit Navn er stort blandt Hedningerne, siger Herren Almægtigste;

12 men I vanhellige det, i det I sige: Herrens Bord er besmittet, og dets Indkomst er foragteligt Levebrød.

13 Og I sige: see hvilket Slid! og I blæse det frem, siger Herren Almægtigste; og I bringe Ranet, Lumpent og Sygt og I bringe det som Offergave; mon jeg skulde have Behag i det af Eders Haand, siger Herren.

14 Forbandet være den, som bedrager, han har en Han i sin Hjord, han gjør Løfte og offrer Herren en Vantrivning! skjøndt jeg er en stor Konge, siger Herren Almægtigste, og mit Navn er frygtet blandt Hedningerne.

Malakias' Bog

1 2 3 4