Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
12. Profeten Malakia

Det 4de Kapitel.

Dommedag. Elia.

1 Thi see, Dagen kommer, brændende som en Ovn, og alle Stolte og Alle, som øve Ugudelighed, skal vorde som Avner, den Dag, som kommer skal stille dem i Brand, siger Herren Almægtigste, og den efterlader dem ikke Rod eller Green;

2 men for Eder, som frygte mit Navn, skal Retfærds Sol opgaae med Lægedommens Vinger, og I gaae ud og springe som Fedekalve.

3 I skal nedtræde de Ugudelige, thi de skal blive til Aske under Eders Fodsaaler paa den Dag, jeg skaber, siger Herren Almægtigste. -

4 Tænker paa min Tjener Moses i Lov som jeg befalede ham paa Horeb, Love og Bud for hele Israel.

5 See, jeg sender Eder Propheten Elia førend Herrens store og forfærdelige Dag kommer;

6 og han skal vende Fædrenes Hjerte til Børnene, og Børnenes Hjerte til deres Fædre, at jeg ikke skal komme og slaae Jorden med Band.

Malakias' Bog

1 2 3 4