Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 23de kapitel

81. Straffeprædiken mod farisæerne

1 Derpaa talede Jesus til skarerne og sine disciple

2 og sagde: Paa Moses stol har de boglærde og farisæerne sat sig;

3 alt, hvad de derfor sige, i skal holde, holder og gjører det! men tager ikke efter deres gjerninger; thi de sige det vel, men gjøre det ikke.

4 De binde nemlig tunge byrder, svære at bære, og lægge paa menneskenes skuldre, men selv ville de ikke røre dem med en finger;

5 men de gjøre alle deres gjerninger for at ansees af menneskene; de gjøre deres tankeremme brede og sømmene paa deres klæder store;

6 og de holde af de øverste pladser ved maaltiderne og de øverste stole i forsamlingerne,

7 og hilsenerne paa torvene og at kaldes af menneskene: Rabbi, Rabbi!

8 Men i skal ikke lade eder kalde Rabbi, thi een er eders leder, Kristus; men i ere alle brødre;

9 og i maa ikke kalde nogen paa jorden eders fader; thi een er eders Fader, som er i himlen;

10 ikke heller maa i lade eder kalde ledere, thi een er eders leder, Kristus;

11 men den, som vil være den største blandt eder, maa blive eders tjener;

12 men enhver, som ophøjer sig selv, vil blive ydmyget; men enhver, som ydmyger sig selv, vil blive ophøjet.

13 Men ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! i opæde enkers huse, og for skins skyld holde i lange bønner; derfor skal i faa en haardere dom! -

14 Ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! I lukke himmerig for menneskene; selv gaa i nemlig ikke derind, og i tillade ikke dem som ville gaa ind. -

15 Ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! I drage om til vands og lands for at vinde een tilhænger, og naar han er bleven det, gjøre i dem til et helvedes barn dobbelt saa slet som eder selv. -

16 Ve eder, i blinde vejledere, som sige: Sværger nogen ved templet, det er intet; men den, som sværger ved templets guld, han er bunden.

17 Daarer og blinde! hvad er nemlig størst: Guldet eller templet, som helliger guldet?

18 og: Sværger nogen ved alteret det er intet; men den, som sværger ved gaven paa det, han er bunden.

19 Daarer og blinde! hvad er nemlig størst? Gaven eller alteret, som helliger gaven?

20 Den, som altsaa sværger ved alteret, sværger ved det og alt, hvad der er derpaa,

21 og den, som sværger ved templet, sværger ved det og ved ham, som boer i det;

22 og den, som sværger ved himlen, sværger ved Guds højsæde og ham, som sidder paa det. -

23 Ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! I give tiende af mynte, dild og kommen, men i forsømme, hvad vigtigere er i loven: Dom, barmhjærtighed og tro. Disse bør man gjøre og ikke forsømme hine.

24 Blinde vejledere! som afsi myggen, men nedsvælge kamelen! -

25 Ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! I rense bægere og fade udenpaa, men indeni ere de fulde af rov og uretfærdighed.

26 Blinde farisæer! rens først det, som er indeni bægeret og fadet, for at ogsaa det udvendige paa dem kan blive rent. -

27 Ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! I ligne de kaldede grave, som udenfra se smukke ud, men indeni ere fulde af dødningeben og al urenhed;

28 saaledes synes i og vel udvortes retfærdige for menneskene, men indvortes ere i fulde af hykleri og uret. -

29 Ve eder, i boglærde og farisæer, i hyklere! I bygge profeternes grave og smykke de retfærdiges gravsteder,

30 og sige: Havde vi været i vore fædres dage, da havde vi ikke været delagtige med dem i profeternes blod!

31 saa i vidne mod eder selv, at i ere børn af dem, som slog profeterne ihjel;

32 og i skal fylde eders fædres maal.

33 I snoge, øgleyngel, hvordan kan i undgaa dommen til helvede!

34 Derfor, se, jeg sender profeter til eder og vise og boglærde; og nogle af dem ville i slaa ihjel og korsfæste, og andre ville i hudslette i eders skoler og forfølge fra stad til stad,

35 saa at alt det retfærdige blod maa komme over eder, det, som er udgydt paa jorden fra den retfærdige Abels blod indtil Zakarias søns, blod, som i myrdede mellem templet og alteret.

36 Sandelig siger jeg eder: Alt dette skal komme over denne slægt! -

37 Jerusalem, Jerusalem! som ihjelslaar profeterne og stener dem, som er sendt til dem! hvorofte vilde jeg forsamle dine børn, ligeosm en høne samler sine kyllinger under vingerne, og i vilde ikke!

38 se, eders hus skal lades eder øde!

39 thi jeg siger eder: I skal fra nu af ikke se mig, før i sige: Velsignet han, som kommer i Herrens navn!

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28