<

Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 28de kapitel

107. Herrens opstandelse

1 Da hviledagen var omme, og det gryede ad første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven;

2 og se, der blev et stort jordskjælv; thi Herrens engel foer ned fra himlen, han traadte til, væltede stenen fra indgangen og satte sig paa den;

3 men hans skikkelse var som lynet, og hans klædebon hvidt som sne;

4 men af frygt for ham skjælvede vagten, og de bleve som døde.

5 Men engelen tog ordet og sagde til kvinderne: I skal ikke frygte; thi jeg veed, at i søge Jesus den korsfæstede;

6 han er ikke her, thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer, seer stedet, hvor Herren laa;

7 og gaaer skyndelig hen og siger hans disciple, at han er opstanden fra de døde, og se, han gaaer forud for eder til Galilæa, der skal i se ham! Se, jeg har sagt eder det.

8 Da gik de skyndelig fra graven med frygt og stor glæde, og løb for at melde hans disciple det.

108. Herren møder kvinderne

9 Men da de gik bort for at melde hans disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: God morgen! men de traadte til, favnede hans fødder og tilbad ham.

10 Da sagde Jesus til dem: Frygter ikke! gaaer hen og melder mine brødre, at de skal drage til Galilæa, og der skal de se mig.

109. Gravvagten

11 Da de gik bort, se, da kom nogle af vagten til staden, og de meldte ypperstepræsterne alt, hvad der var skeet;

12 og de samledes med de ældste og holdt raad, og de gav soldaterne gode penge

13 og sagde: I maa sige: Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov;

14 og skulde landshøvdingen faa det at høre, da skal vi stille ham tilfreds og holde eder angerløse.

15 Saa tog de pengene og gjorde som de vare underviste; og dette rygte blev udspredt mellem Jøderne indtil denne dag.

110. Herren Ord om daaben

16 Men de elleve disciple droge til Galilæa, til det bjerg, Jesus havde bestemt dem,

17 og da de saae ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.

18 Da gik Jesus frem, talede til dem og sagde: Mig er al magt given i himlen og paa jorden;

19 gaaer ud og gjører alle folk til mine disciple, idet i døbe dem i Faderens og Sønnens og den Helligaands navn,

20 og lære dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og se, jeg er med eder alle dage til verdens ende. Amen!

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28