Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 4de kapitel

7. Jesus fristes

1 Da blev Jesus ført til ørken af Aanden for at fristes af djævelen;

2 og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, hungrede han omsider!

3 og fristeren gik til ham og sagde: Er du Guds Søn, da siig et ord, for at disse stene kunne blive til brød.

4 Men han svarede og sagde: Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve ved brød alene, men ved hvert Ord, som udgaaer af Guds mund.

5 Derpaa tog djævelen ham med til den hellige stad og stillede ham paa templets tinde

6 og sagde til ham: Er du Guds Søn, da styrt dig selv ned; thi der er skrevet: at han skal give sine engle befaling om dig, og de skulle bære dig paa hænder, saa du ingenlunde skal støde din fod paa sten.

7 Jesus sagde til ham: Der er atter skrevet: Du maa ikke friste Herren, din Gud! -

8 Atter tog djævelen ham med til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed

9 og sagde til ham: Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbede mig.

10 Da sagde Jesus til ham: Vig bag mig satan! thi der er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede og tjene ham alene! -

11 Da forlod djævelen ham, og se, engle kom til og tjente ham.

8. Johannes fængsles. Jesus drager til Galilæa

12 Men da Jesus hørte, at Johannes var fængslet, drog han afsides til Galilæa;

13 og han forlod Nazaret, da han kom og boede i Kapernaum ved søen paa Sebulons og Naftalis grændser;

14 at det skulde opfyldes, som er talet ved profeten Jesaja, som siger:

15 Sebulons land og Naftalis land, søstrækningen over Jordan, hedningernes Galilæa,

16 det folk, som sad i mørke, saae et stort lys; og for dem, der sad i dødens land og skygge, for dem er lys oprundet.

9. Jesus prædiker, kalder 4 apostle

17 Fra den tid begyndte Jesus at prædike og sige: Omvender eder, thi himmerige er nær!

18 Men da Jesus vandrede ved Galilæa sø, saa han to brødre, Simon, som kaldes Peder, og hans broder Andreas ifærd med at kaste garn i søen; de vare nemlig fiskere;

19 og han siger til dem: Følger efter mig, saa vil jeg gjøre eder til menneskefiskere!

20 Men de forlod strax garnene og fulgte ham. -

21 Da han gik videre derfra, saae han to andre brødre, Jakob, Zebedæos' søn, og hans broder Johannes i skibet med deres fader Zebedæos ifærd med at bøde deres garn, og han kaldte dem.

22 De forlode strax skibet og deres fader, og fulgte ham.

10. Rygtet om Jesus i Galilæa

23 Jesus vandrede gjennem hele Galilæa, lærte i deres forsamlinger og prædikede rigets evangelium og helbredte al sygdom og al svaghed blandt folket;

24 og hans rygte kom ud over hele Syrien,og man bragte ham alle, som lede ilde, som vare beladte med forskjellige sygdomme og piner, besatte, maanesyge og værkbrudne, og han helbredte dem;

25 og mange skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis, fra Jerusalem, Judæa og hinsides Jordan.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28