Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 7de kapitel

Bjergprædikenen sluttet

1 Dømmer ikke, at i ikke skulle dømmes;

2 thi med hvad dom i dømme, skulle i dømmes, og med hvad maal i maale, skal eder maales igjen.

3 Men hvorfor seer du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje tænker du ikke paa;

4 eller hvorledes siger du til din broder: Tillad! saa vil jeg drage splinten ud af dit øje; og se, en bjælke er i dit eget øje!

5 Hykler! drag først bjælken ud af dit eget øje, og saa kan du se til at drage splinten ud af din broder øje. -

6 Giver ikke hundene det hellige, kaster ikke heller eders perler for svin, at de ikke skal nedtræde dem med deres fødder og vende sig og sønderrive eder.

7 Beder, saa skal der gives eder, søger, saa skulle i finde, banker, saa skal der oplades for eder!

8 thi hver, som beder, faaer, og den, som søger, finder, og der skal oplades for den, som banker.

9 Eller hvem er et menneske af eder, hvis hans søn bad ham om brød, en sten vilde han dog ikke give ham?

10 eller hvis han bad om en fisk, en slange vilde han dog ikke give ham?

11 Dersom altsaa i, som ere onde, vide at give eders børn gode gaver, hvor meget mere vil eders Fader, som er i himlene, give dem, som bede ham, gode gaver. -

12 Derfor, alt, hvad i ville, at menneskene skulle gjøre mod eder, saaledes gjører i og mod dem! thi saadan er loven og profeterne.

13 Gaaer ind ad den snævre port; for den port er vid, og den vej er bred, som fører til fordærvelse, og der ere mange, som gaa ind ad den.

14 Hvor snæver er den port, og trang den vej, som fører til livet, og der er faa, som finde den!

15 Men vogter eder for løgnprofeterne, som komme til eder i faareklæder, men ere indvortes glubende ulve!

16 Af deres frugter skulle i kjende dem. Samler man vel druer af torne eller figen af tidsler?

17 Saaledes bærer hvert godt træ smukke frugter; men et snavs træ bærer slette frugter;

18 et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et snavs træ kan ikke bære smukke frugter;

19 hvert træ, som ikke bærer smuk frugt, afhugges og kastes i ilden.

20 Derfor skulle i kjende dem af deres frugter.

21 Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i himmerige, men den, som gjør min Faders villie, som er i himlene.

22 Mange ville paa hin dag sige til mig: Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn? har vi ikke uddrevet dæmner ved dit navn, og har vi ikke udført mange kraftige gjerninger ved dit navn?

23 og da vil jeg bekjende for dem: Jeg kjendte eder aldrig; gaaer bort fra mig i, som beflitte eder paa uret!

24 Derfor, enhver som hører disse mine Ord og gjør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig mand, som byggede sit hus paa klippen;

25 og regnskyl faldt ned, og vandløbene kom; og vindene blæste og faldt over dette hus, og det faldt ikke; thi det var grundlagt paa klippen.

26 Og hver, som hører disse mine Ord og gjør ikke efter dem, han skal lignes ved en daare, som byggede sit hus paa sand;

27 og regnskyl faldt ned, og vandløbene kom, og vindene blæste og styrtede mod dette hus; og det faldt, og dets fald var stort.

28 Det skete, da Jesus havde fuldendt disse Ord, at skarerne forundrede sig over hans lærdom;

29 thi han lærte dem som den, der havde myndighed, og ikke som de boglærde.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28