Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Markos

Det 16de kapitel

66. Herrens opstandelse. Han sees af sine venner

1 Da hviledagen var til ende, kjøbte Maria Magdalene og Maria Jakobs og Salome vellugtende salver, for at de kunde komme og salve Jesus;

2 og de kom meget tidlig første dag i ugen til graven, da solen stop op;

3 og de sagde til hverandre: Hvem skal vælte os stenen fra graven?

4 og da de saae hen, bleve de vaer, at stenen var væltet fra; den var nemlig meget stor;

5 og da de gik ind i graven, saae de en yngling sidde ved højre side, iført et hvidt klædebon, og de forfærdedes.

6 Men han siger til dem: Forfærdes ikke! I søge Jesus af Nazaret, ham, som er korsfæstet; han er opstanden, han er ikke her! se, det er stedet, hvor man har lagt ham.

7 Men gaaer bort, siger hans disciple og Peder, at han gaaer forud for eder til Galilæa; der skal i se ham, som han har sagt eder;

8 og de gik ud og flyede fra graven; men bævelse og forfærdelse betog dem, og de sagde ingen noget; thi de frygtede. -

9 Men da Jesus var opstanden tidlig paa første dag i ugen, aabenbaredes han først for Maria Magdalene, hende, af hvem han ogsaa havde drevet 7 dæmner ud,

10 og hun gik og meldte det til dem, som havde været med ham, og som sørgede og græd;

11 og da de hørte, at han levede og var seet af hende, troede de ikke. -

12 Men derpaa aabenbaredes han i en anden skikkelse for to af dem, der vandrede paa vejen, da de gik ud paa landet;

13 og de gik hen go meldte de andre det, men ikke heller dem troede de. -

14 Tilsidst aabenbaredes han for de elleve, da de laa tilbords, og han lastede deres vantro og haardhjærtethed, at de ikke havde troet dem, som havde seet ham opstanden;

15 og han sagde til dem: Gaaer ud i al verden og prædiker evangeliet for al skabningen!

16 Den, som troer og bliver døbt, vil blive frelst, men den, som ikke troer, vil blive fordømt;

17 men disse tegn skal følge dem, som tro: I mit navn skal de uddrive dæmner, de skal tale med nye tunger;

18 de skal tage paa slanger, og hvis de drikke nogen gift, skal det ikke skade dem; og de skal lægge hænder paa syge, og de blive helbredede.

67. Herrens himmelfart

19 Efterat Herren altsaa havde talet med dem, blev han optaget til himmels og satte sig hos Guds højre haand;

20 men de gik ud og prædikede allevegne, og Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved medfølgende tegn. Amen!

Markos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16