Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 17de kapitel

41. Herrens ypperpræstelige bøn

1 Dette talede Jesus, og han hævede sine øjne mod himlen og sagde: Fader! Timen er kommen, herliggjør din Søn! at ogsaa din Søn kan herliggjøre dig;

2 ligesom du har givet ham magt over alt kjød, for at han kan give alle dem, du har givet ham, evigt liv;

3 men det er det evige liv, at de kjende dig, den eneste sande Gud, og ham, du udsendte, Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig paa jorden, jeg har fuldendt den gjerning, du gav mig at gjøre;

5 herliggjør du, Fader, nu ogsaa mig hos dig selv med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til! -

6 Jeg har aabenbaret dit navn for de mennesker, du har givet mig af verden; de vare dine, og du har givet mig dem, og de har bevaret dit Ord;

7 nu vide de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig;

8 thi de Ord, du har givet mig, har jeg givet dem, og de har modtaget dem og i sandhed kjendt, at jeg gik ud fra dig, og troet, at du har udsendt mig.

9 Jeg beder for dem; jeg beder ikke for verden, men for dem, du har givet mig, fordi de ere dine;

10 og alt, hvad mit er, er dit, og hvad dit er, er mit, og jeg er herliggjort i dem.

11 Jeg er ikke mere i verden, men disse ere i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, bevar dem i dit navn, i hvilket du har givet mig dem, for at de kunne være eet ligesom vi;

12 da jeg var hos dem i verden, bevarede jeg dem i dit navn; dem, du har givet mig, vogtede jeg, og ingen af dem blev fortabt uden fortabelsens barn, at skriften skulde opfyldes;

13 men nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i verden, at de maa have min glæde fuldelig i sig.

14 jeg har givet dem dit Ord, og verden hadede dem, fordi de ikke ere af verden, ligesom jeg ikke er af verden.

15 Jeg beder ikke, at du vil tage dem bort fra verden, men at du vil bevare dem fra det onde;

16 de ere ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden;

17 du hellige dem i din sandhed, dit Ord er sandhed!

18 Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg udsendt dem til verden;

19 og jeg helliger mig selv for dem, for at ogsaa de skulle være helligede i sandhed. -

20 Men jeg beder ikke alene for disse, men ogsaa for dem, som ville tro paa mig ved deres ord,

21 at de alle maa være eet, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de og maa være eet i os, at verden maa tro, at du har udsendt mig.

22 Og den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de maatte være eet, ligesom vi ere eet,

23 jeg i dem og du i mig, at de maa være fuldkomne til eet, og verden kjende, at du har udsendt mig og elsket dem, som du elskede mig.

24 Fader, jeg vil, at de, som du har givet mig, skal og selv være hos mig, hvor jeg er, at de maa skue min herlighed, som du har givet mig, fordi du elskede mig før verdens grundlæggelse.

25 Retfærdige Fader! og verden kjender dig ikke, men jeg kjender dig, og disse have erkjendt, at du har udsendt mig;

26 og jeg kundgjorde dem dit navn og vil kundgjøre dem det, at den kjærlighed, hvormed du elskede mig, maa være i dem, og jeg i dem.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21