Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 2det kapitel

4. Bryllupet i Kana

1 Tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og Jesu moder var der;

2 men Jesus var ogsaa buden til bryllup og hans disciple.

3 Saa, da vinen slap op, siger Jesu moder til ham: De har ikke vin.

4 Jesus siger til hende: Kvinde, hvad angaaer det mig og dig? min time er endnu ikke kommen.

5 Hans moder siger til tjenerne: Gjør, hvad han siger eder!

6 Men der var 6 vandkar af sten, som vare satte efter Jødernes renselse, og hver af dem holdt to, tre kander.

7 Jesus siger til dem: Fylder karrene med vand! og de fyldte dem til randen.

8 Saa siger han til dem: Øser nu og bringer det til skafferen; og de bragte det.

9 Men som skafferen smagte vandet, der var blevet til vin, og han ikke vidste, hvorfra det var, - men tjenerne, som havde øst vandet, vidste det, - kaldte skafferen paa brudgommen

10 og siger til ham: Hvert menneske sætter først den gode vin frem, og, naar de har drukket til overflod, saa den ringere, men du har gjemt den gode vin til nu.

11 Denne begyndelse paa sine tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og aabenbarede sin herlighed, og hans disciple trode paa ham.

12 Derpaa drog han selv, hans moder, brødre og disciple ned til Kapernaum, og der blev de ikke mange dage.

5. Herren renser templet

13 Jødernes paaske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem;

14 og i templet traf han dem, som solgte oxer, faar og duer, og vexelererne sidde.

15 Saa gjorde han sig en svøbe af reb og jog dem alle ud af templet, samt faar og oxer, og han spildte vexelerernes penge og væltede bordene;

16 og han sagde til dem, som solgte duer: Tager dette herfra, gjører ike min Faders hus til en kjøbmandsbod!

17 Men hans disciple huskede paa, at der er skrevet: Iver for dit hus har fortæret mig.

18 Jøderne tog derfor ordet og sagde til ham: Hvad for et tegn viser du os, eftersom du gjør dette.

19 Jesus svarede og sagde til dem: Nedbryder dette tempel, og jeg vil oprejse det i 3 dage.

20 Derfor sagde Jøderne til ham: Paa dette tempel er bygget i 46 aar, og du vil oprejse det i 3 dage!

21 Men han talede om sin legems tempel.

22 Da han derfor var opstanden fra de døde, kom hans disciple ihu, at han havde sagt dem dette, og de troede skriften og det Ord, Jesus havde sagt.

23 Men som han var i Jerusalem i paasken paa højtiden, troede mange paa hans navn, da de saae de tegn, han gjorde.

24 Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kjendte alle,

25 og ikke havde nødig, at nogen skulde vidne om mennesket; thi selv vidste han, hvad der var i mennesket.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21