Bibelen

Det nye testamente

2. Første Brev til Korintierne

Det 4de kapitel

6. Om læreembedet

1 Saaledes maa et menneske agte os som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheder;

2 men iøvrigt søges det hos husholdere, at man findes tro;

3 men mig er det det mindste, at ejg bedømmes af eder eller af nogen menneskelig dag; ja jeg bedømmer mig ikke engang selv;

4 thi jeg veed intet med mig selv, dog er jeg ikke derved retfærdiggjort; men den, som bedømmer mig, er Herren.

5 Dømmer derfor ikke noget før tiden, indtil Herren kommer, som baade vil belyse, hvad mørket skjulte, og aabenbare hjærternes raad; og da skal hver faa sin ros af Gud.

6 Men dette har jeg, brødre, hentydet paa mig selv og Apollos for eders skyld, forat i af os kunne lære, ikke at tænke højere, end hvad skrevet er, forat i ikke skulle blive opblæste, en mod anden, for tredje mands skyld;

7 thi hvem giver dig fortrin? og hvad har du, som du ikke har modtaget? men har du endog modtaget det, hvorfor roser du dig, som du ikke havde modtaget det?

8 I ere allerede blevne mætte, i ere allerede blevne rige, i ere blevne konger uden vor hjælp; og gid i vare blevne konger, saa vi kunde blive konger med eder!

9 Jeg mener nemlig, at Gud har fremstillet os apostle som de ringeste, som dødbaarne, for vi ere blevne et skuespil for verden, baade for engle og mennesker;

10 vi ere daarer for Kristi skyld, men i ere kloge i Kristus; vi ere svage, men i stærke; I ere i ære, men vi foragtede;

11 indtil denne stund lide vi baade hunger og tørst, vi ere nøgne, slaaes paa munden og flakke om,

12 vi arbejde møjsommelig med egne hænder; vi overskjældes og velsigne, vi forfølges og taale det, vi bespottes og formane;

13 vi ere blevne som udskud i verden, alles skovisk indtil nu.

7. Advarsel mod hovmod

14 Jeg skriver dette, ikke for at beskjæmme eder, men jeg paaminder eder som mine kjære børn;

15 thi havde I end 10.000 skolemestre i Kristus, have i dog ikke mange fædre; jeg blev nemlig eders fader i Kristus Jesus ved evangeliet;

16 jeg formaner eder derfor: Bliver mine efterlignere!

17 Derfor sendte jeg eder Timoteos, som er mit kjære og trofaste barn i Herren, forat han skulde minde eder om mine veje i Kristus, saaledes som jeg lærer allevegne i hver menighed.

18 Nogle ere blevne opblæste, i den tanke, at jeg ikke kommer til eder;

19 men jeg vil snart kommer til eder, om Herren vil, og lære ikke de opblæstes ord, men deres kraft at kjende;

20 thi Guds rige bestaaer ikke i ord, men i kraft.

21 Hvad ønske I? skal jeg komme til eder med ris eller med kjærlighed og sagtmodigheds Aand?

Paulus' første Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9