Bibelen

Det nye testamente

2. Første Brev til Korintierne

Det 8de kapitel

14. Om deltagelse i afgudsofre

1 Hvad afgudsofre angaaer, veed vi, for kundskab har vi alle, - kundskaben opblæser, men kjærligheden opbygger;

2 men hvis nogen mener at vide noget, har han endnu aldrig vidst noget, som man bør vide det;

3 men om nogen elsker Gud, han er erkjendt af ham; -

4 altsaa om spisning af afgudsofre veed vi, at en afgud er intet i verden, og at der er ingen anden Gud uden een;

5 thi skjøndt der er saakaldte guder, være sig i himlen eller paa jorden, - eftersom der er mange guder og mange herrer -

6 men vi har een Gud, Faderen, af hvem alt er, og vi til ham; og een herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham;

7 men alle har ikke kundskaben, men nogle med samvittighed om afguden spise endnu som afgudsoffer, og deres samvittighed bliver uren, da den er svag.

8 Men mad anbefaler os ikke for Gud; thi hverken, naar vi spise, bliver vi bedre, ikke heller slettere, naar vi undlade at spise;

9 men seer til, at denne eders styrke ikke bliver anstød for de svage;

10 thi naar nogen seer dig, som har kundskab, sidde tilbords i afgudshus, vil da ikke hans samvittighed, som er svag, opbygges til at spise afgudsofret?

11 og ved din kundskab fortabes den svage broder, for hvem Kristus døde;

12 men naar i saaledes synde mod brødrene og slaa deres svage samvittighed, synde i mod Kristus.

13 Derfor, om mad forarger min broder, vil jeg aldrig spise kjød, forat jeg ikke skal forarge min broder.

Paulus' første Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9