Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 13de kapitel

21. Formaninger. Hilsener

1 Se, jeg kommer denne tredje gang til eder, ved to eller tre vidners mund skal hver sag stadfæstes.

2 Jeg har sagt forud, og siger det anden gang forud som nærverende, og skriver det nu fraværende til dem, som syndede forhen, og alle de øvrige, at jeg ikke vil skaane, naar jeg atter kommer;

3 eftersom i kræve bevis for, at Kristus taler i mig, han, som ikke viser sig svag mod eder, men er kraftig blandt eder.

4 Thi om han endog blev korsfæstet af svaghed, lever han dog af Guds kraft. Vi ere nemlig ogsaa svage i ham, men vi skulle leve med ham af Guds kraft hos eder.

5 Prøver eder selv, om i ere i troen! undersøger eder selv! eller kjende i eder ikke selv, at Jesus Kristus er i eder? med mindre i nemlig ere udygtige;

6 men jeg haaber, at i skulle kjende, at vi ere ikke udygtige.

7 Men jeg beder Gud, at i ikke maa gjøre noget ondt; ikke forat vi kunne synes dygtige, men at i skulle gjøres gode, om vi endog skulle være som udygtige.

8 Vi formaa nemlig ikke noget mod sandheden, men for sandheden.

9 Thi glæde vi os, naar vi ere svage, men i ere stærke; men det bede vi, at i maa blive fuldkommede.

10 Derfor skriver jeg dette fraværende, forat jeg ikke nærværende skal bruge strænghed efter den magt, Herren har givet mig til opbyggelse, ikke til nedbrydelse. -

11 Iøvrigt, brødre, glæder eder, bliver fuldkommede, formaner hverandre, haver eet sind, værer fredsommelige, og kjærlighedens og fredens Gud vil være med eder. -

12 Hilser hverandre med helligt kys! Alle de hellige hilse eder.

13 Herrens, Jesu Kristi, naade og Guds kjærlighed og den Helligaands samfund være med eder alle! Amen.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13