Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 7de kapitel

12. Paulos' glæde over det indtryk, hans forrige brev havde gjort i Korint

1 Giver os indgang; vi har ikke gjort nogen uret, vi har ikke forført nogen, vi har ikke bedraget nogen.

2 Jeg siger det ikke til bebrejdelse: jeg har jo sagt eder forud, at i ere i vort hjærte, til at dø og leve sammen. -

3 Jeg har stor frimodighed mod eder; jeg roser mig meget af eder, jeg er fuld af trøst, jeg har overvættes glæde i al vor trængsel;

4 thi ogsaa da vi kom til Makedonien, havde vi ingen ro i vort kjød, men trængtes i alle maader: udvortes strid, indvortes frygt;

5 men han, som trøster de nedbøjede, trøstede os ved Titos' ankomst;

6 dog ikke alene ved hans ankomst, men ogsaa ved den trøst, hvormed han var trøstet over eder, da han meldte os eders længsel, eders taarer, eders nidkjærhed for mig, saa jeg end mere maatte glæde mig.

7 Thi har jeg endog bedrøvet eder med brevet, fortryder jeg det ikke, om jeg endog fortrød det; thi jeg seer, at dette brev, var det kun til en tid, har bedrøvet eder;

8 nu glæder jeg mig, ikke fordi i blive bedrøvede, men fordi i bleve bedrøvede til omvendelse; i bleve nemlig bedrøvede efter Gud, saa at i ikke i nogen maade har lidt skade af os.

9 Thi bedrøvelsen efter Gud virker omvendelse til frelse, hvilken ikke fortrydes.

10 Thi just dette, at i bleve bedrøvede efter Gud, hvilken iver virkede det ikke i eder! ja forsvar, ja fortørnelse, ja frygt, ja længsel, ja nidkjærjhed, ja rævselse. I alt har i bevist, at i vare rene i denne sag.

11 Hvad jeg derfor skrev til eder, var ikke for hans skyld, som gjorde uret, eller for hans skyld, som led uret, men forat vor iver for eder skulde blive aabenbar hos eder for Guds aasyn. -

12 Derfor ere vi blevne trøstede ved denne trøst fra eder, men vi har endnu langt mere glædet os over titos' glæde, fordi hans aand er bleven vederkvæget af eder alle.

13 Thi har jeg rost eder meget for ham, er jeg ikke bleven beskjæmmet; men ligesom vi i alt har talet sandhed til eder, saaledes er og vor ros for Titos bleven sandhed.

14 Han har ogsaa særdeles inderlig kjærlighed til eder, da han erindrer alle eders lydighed, hvorledes i modtog ham med frygt og bæven.

15 Jeg glæder mig, at jeg i alt kan stole paa eder.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13