Bibelen

Det nye testamente

4. Brevet til Galaterne

Det 5te kapitel

10. Om at bruge og ikke misbruge den kristelige frihed

1 Bliver da staaende i den frihed, hvormed Kristus udfriede os, og lader eder ikke atter tvinge under trældoms aag.

2 Se, jeg Paulos siger eder, at dersom i lade eder omskjære, nytter Kristus eder intet;

3 men jeg vidner atter for hvert menneske, som lader sig omskjære, at han er pligtig til at holde den hele lov.

4 I, som ville retfærdiggjøres ved lov, ere rent skilte fra kristus, i ere faldne ud af naaden;

5 thi vi vente i Aand retfærdigheds haab af tro;

6 thi i Kristus Jesus gjælder hverken omskjærelse eller ikke-omskjærlse noget, men tro, virksom ved kjærlighed. -

7 I løb smukt frem, hvem standsede eder, saa i ikke lade eder overtale af sandheden?

8 Denne overtalelse er ikke af ham, som kaldte eder.

9 En lille surdejg syrer den hele dejg.

10 Jeg har den tillid til eder i Herren, at i ikke ville mene andet; men han, som forvirrer eder, skal bære dommen, hvem han end er!

11 Men dersom jeg, brødre, endnu prædiker omskjærelsen, hvorfor forfølges jeg endnu? Da var jo korsets forargelse borttagen.

12 Gid de og maatte afhugges som bringe eder i oprør.

13 I ere jo, brødre, kaldte til frihed; bruger kun ikke friheden til anledning for kjødet, men tjener hverandre med kjærlighed.

14 Thi hele loven opfyldes i dette ene ord, i dette nemlig: Du skal elske din næste som dig selv;

15 men naar i bide og æde hverandre, seer da til, at i ikke fortæres af hverandre.

11. Formaning til at fly kjødets gjerninger

16 Men jeg siger: Vandrer i Aand, saa skulle i ikke fuldkomme kjøds begjæring.

17 Thi kjødet begjærer mod Aanden, men Aanden mod kjødet, men disse staa mod hinnanden, saa at i ikke kunne gjøre, hvad i ville.

18 Men dersom i drives af Aand, ere i ikke under lov.

19 Men kjødets gjerninger ere aabenbare; saadanne ere: hor, boleri, ukydskhed, vellyst,

20 afgudsdyrkelse, giftblanderi, fjendskaber, kiv, nid, vrede, trætte, tvedragt, partier,

21 avind, mord, drukkenskab, svir og deslige, om hvilke jeg siger eder, ligesom jeg og har sagt det før, at de, som øve saadant, ville ikke arve Guds rige.

22 Men Aandens frugt er kjærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, tro, sagtmodighed, afholdenhed;

23 mod saadanne er loven ikke.

24 Men de, som ere Kristi, have korsfæstet kjødet med lysterne o gbegjæringerne.

25 Dersom vi leve i Aand, lader os og gaa frem i Aand!

26 Lader os ikke jage efter forfængelig ære, saa vi udæske hverandre, misunde hverandre!

Paulus' Brev til Galaterne
1 2 3 4 5 6

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6