Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til Efesierne

Det 5te kapitel

8. Formaning til gudelig vandel i lyset.

1 Værer derfor Guds efterlignere, som elskelige børn,

2 og vandrer i kjærlighed, ligesom og Kristus elskede os og hengav sig selv for os til en gave og slagtoffer, Gud til en velbehagelig lugt. -

3 Men hor og urenhed eller gjerrighed nævnes ikke engang blandt eder, som det sømmer de hellige,

4 og ublu væsen og dum snak, eller letfærdig skjemt, som er utilbørligt, men hellere taksigelse!

5 Thi dette vide i, at ingen horkarl eller uren eller gjerrig, som er en afgudsdyrker, har lod i Kristi og Guds rige.

6 Ingen forføre eder ved tomme ord, thi for saadant kommer Guds vrede over vantroens børn.

7 Bliver da ikke delagtige med dem.

8 Thi i vare forhen mørke, men nu ere i lys i Herren; vandrer som lysets børn!

9 Aandens frugt er nemlig i al godhed, retfærdighed og sandhed,

10 saa i prøve, hvad der er Herren velbehageligt;

11 og i maa ikke have del i mørkets ufrugtbare gjerninger, men straffer dem endog hellere;

12 thi hvad der i løn bedrives af dem, er endog skammeligt at sige.

13 Men naar alt dette straffes, aabenbares det af lyset, thi alt det, som aabenbarer, er lys.

14 Derfor siges her: Vaagn op, du, som sover, og staa op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig.

15 Seer derfor til, at i vandrer varlig, ikke som uvise, men som vise,

16 der kjøbe den belejlige tid, for dagene ere onde.

17 Værer derfor ikke uforstandige, men som de, der skjønne, hvad Herrens villie er;

18 og bliver ikke drukne af vin, hvori der er ryggesløshed; men fyldes i Aanden,

19 og tiltaler hverandre med psalmer og lovsange og aandelige viser, og synger og leger for Herren i eders hjærter:

20 og siger altid Gud og Faderen tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn,

21 og værer hverandre underdanige i Kristi frygt!

9. Om ægteskab

22 I kvinder, værer eders egne mænd underdanige som Herren;

23 thi manden er kvindens hovede, ligesom Kristus ogsaa er menighedens hoved, og han er legemets frelser.

24 Men ligesom menigheden er Kristus underdanig, saaledes skulle og kvinderne være i alt mod deres egne mænd. -

25 I mænd, elsker eders hustruer, ligesom og Kristus elskede menigheden og hengav sig selv for den;

26 forat han kunde hellige den, idet han rensede den ved vandbadet i Ordet;

27 forat han kunde fremstille den for sig som en herlig menighed, der ikke har plet eller rynke eller noget saadant, men at den maatte være hellig og ulastelig.

28 Saaledes bør mændene elske deres hustruer som deres legemer; den, som elsker sin hustru, elsker sig selv;

29 ingen hader nemlig nogensinde sit kjød, men føder og varmer det, ligesom og Herren menigheden; -

30 for vi ere lemmer paa hans legeme, af hans kjød og af hans ben. -

31 Derfor skal manden forlade sin fader og moder, og holde sig til sin hustru, og de to skulle blive til eet kjød.

32 Denne hemmelighed er stor; jeg taler nemlig om Kristus og om menigheden.

33 Dog, elsker ogsaa i hver især sin hustru som sig selv! men kvinden have ærefrygt for manden!

Paulus' Brev til Efesierne
1 2 3 4 5 6

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6