Bibelen

Det nye testamente

6. Brevet til Filippesierne

Det 4de kapitel

7. formaning til endrægtighed, opmuntring til at være glade i Herren

1 Jeg formaner Evodia og jeg formaner Syntyke at være enige i Herren;

2 og jeg beder ogsaa dig, retsindige medbroder, tag dig ad dem, for de har stridt med mig i evangeliet tilligemed baade Klemens og mine øvrige medarbejdere, hvis navne ere i livets bog.

3 Glæder eder i Herren altid! atter siger jeg: Glæder eder!

4 Eders beskedenhed vorde vitterlig for alle mennesker! Herren er nær!

5 Værer ikke bekymrede for noget, men lader eders begjæringer fremføres for Gud i hver paakaldelse og bøn med taksigelse,

6 og Guds fred, som overgaaer al forstand, sakl bevare eders hjærter og eders tanker i Kristus Jesus.

7 Iøvrigt, brødre, betænker, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retfærdigt, hvad der er uskyldigt, hvad der er elskværdigt, hvad der har godt lov, det være sig hver dyd og enhver hæder;

8 hvad i ogsaa have lært og modtaget, baade hørt og seet paa mig, gjører dette, og fredens Gud skal være med eder!

8. Paulos roser deres gavmildhed. Hilsener

9 Jeg har højlig glædet mig i Herren, at i nu endelig har oplivet eders omhu for mig, hvortil i og før havde villie, men manglede lejlighed.

10 Dette siger jeg ikke af trang, thi jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har;

11 jeg forstaaer baade at have det ringe, og jeg forstaaer at have overflod, i eet og alt er jeg vel erfaren, baade i at mættes og i at hungre, baade i at have overflod og mangel;

12 og jeg formaaer alt i Kristus, som gjør mig stærk:

13 dog gjorde i vel, da i deltage i mine trængsel.

14 Men i vide det og, Filillesier, at da jeg ved evangeliets begyndelse drug ud fra Makedonien, havde ingen menighed regning med mig over givet og modtaget uden i alene;

15 thi ogsaa i Tessalonika sendte i mig baade een og to gange til brug for mig;

16 ikke at attraaer gaven, men jeg attraaer den frugt, som kan blive overflødig til eders fordel.

17 Nu har jeg alt, og jeg har overflod; jeg fik rigelig, da jeg modtog af Epafrodit det fra eder, en velbehagelig duft, et antageligt offer, tækkeligt for Gud.

18 Men min Gud vil rigelig give eder alt, hvad i behøve, efter sin rigdom i herlighed, i Kristus Jesus.

19 Men ham, vor Gud og Fader, være ære i al evighed! Amen.

20 Hilser hver hellig i Kristus Jesus! Brødrene, som ere hos mig, hilse eder!

21 Alle de hellige hilse eder, men mest de af Kejserens hus. -

22 Herrenes, Jesu Kristi, naade være med eder alle ! Amen.

Paulus' Brev til Filippierne
1 2 3 4

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4