Bibelen

Det nye testamente

7. Brevet til Kolosserne

Det 3dje kapitel

6. Om det nye menneske, som gjør alt i Jesu navn

1 Ere i altsaa oprejste med Kristus, saa søger det, som er heroven til, hvor Kristus sidder ved Guds højre haand;

2 tragter efter det, som er heroven til, ikke efter det, som er paa jorden;

3 thi i ere døde, og eders liv er skjult med Kristus i Gud.

4 Naar Kristus, vort liv, aabenbares, da skal ogsaa i aabenbares med ham i herlighed.

5 Døder derfor eders jordiske lemmer: hor, urenhed, vellyst, slet begjærlighed og gjerrighed, som er afgudsdyrkelse,

6 for hvis skyld Guds vrede kommer over vantroens børn,

7 blandt hvilke forhen ogsaa i vandrede, da i levede deri;

8 men aflægger nu ogsaa i alt dette: vrede, hidsighed, ondskab, bespottelse, slem snak af eders mund.

9 I maa ikke lyve hverandre paa, da i har afført det gamle menneske med dets gjerninger

10 og iført det nye, som fornyes til erkjendelse efter hans billede, som skabte det,

11 hvor der ikke hellener og jøde, omskjærelse og ikke-omskjærelse, vild fremmed, skyte, træl, fri, men Kristus, alt i alle. -

12 Ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjærtighed, godhed, ydmyghed, sagtmodighed, langmodighed,

13 saa i fordrage og tilgive hverandre,om en har klage mod anden, ligesom Kristus tilgav os, saaledes og i;

14 men fremfor alt dette: kjærligheden, som er det fuldkomne baand;

15 og Guds fred sejre i eders hjærter, til hvilken i og ere kaldte i eet legeme, og værer taknemmelige!

16 Kristi Ord bo rigelig blandt eder i al visdom, saa i lære og paaminde hverandre med psalmer og lovsange og aandelige viser, idet i med tak synge for Herren i eders hjærte;

17 og alt, hvad i gjøre i ord og gjerning, gjører det alt i Herrens Jesu navn, takkende Gud og Faderen ved ham.

7. Kristnes forhold i forskjellige livsstillinger

18 I kvinder, værer eders mænd underdanige, som det sømmer sig, i Herren! -

19 I mænd, elsker eders hustruer og værer ikke bitre mod dem! -

20 I børn, adlyder eders forældre i alt, thi i Herren er dette velbehageligt! -

21 I fædre, opirrer ikke eders børn, at de ikke skulle tabe modet! -

22 I tjenere, adlyder i alt eders timelige herrer, ikke med øjen øjentjeneste, som de, der ville behage mennesker, men i hjærtets oprigtighed, frygtende Gud!

23 og alt, hvad i foretage, gjører det af hjærtet, som for Herren og ikke for mennesker;

24 da i vide, at i skal faa arvedelen til vederlag af Herren; thi i tjene den Herre Kristus;

25 men den, som gjør intet, skal faa gjengjældt, hvad han gjorde uret, og der er ikke persons anseelse. -

26 I herrer, beviser eders tjenere, hvad ret og billigt er, da i vide, at ogsaa i har en Herre i himlene.

Paulus' Brev til Kolossenserne
1 2 3 4