Bibelen

Det nye testamente

8. Brevet til 1 Tessalonikerne

Det 4de kapitel

5. Formaning til helliggjørelse og broderkjærlighed

1 Derfor, brødre, bede og formane vi eder iøvrigt i Herren Jesus, at ligesom i har modtaget af os, hvorledes i bør vandre og tækkes Gud, i saaledes end mere maa tiltage deri;

2 thi i vide, hvilke bud jeg gav eder ved Herren Jesus;

3 thi dette er Guds villie, eders helliggjørelse, at i afholde eder fra hor,

4 at hver af eder veed at besidde sit kar i hellighed og ære;

5 ikke i begjærligheds brynde ligesom hedningerne, der ikke kjende Gud;

6 at ingen maa undertrykke eller besvige sin broder i nogen vandel, fordi Herren er en hævner over alt dette, ligesom vi ogsaa forud have sagt og vidnet for eder;

7 thi Gud kaldte os ikke til urenhed, men til helliggjørelse;

8 hvorfor og den, som foragter dette, foragter ikke et menneske, men Gud, som ogsaa gav os sin Helligaand. -

9 Men om broderkjærligheden behøve i ikke, at jeg skriver eder til, thi i ere selv lærte af Gud at sleke hverandre;

10 ja i gjøre endog det samme med mod alle brødrene i hele Makedonien; men jeg formaner eder, brødre, end mere at tiltage

11 og at søge en ære i at leve stille; hver passe sit og arbejder med eders egne hænder, ligesom vi har budet eder,

12 forat i kunne vandre sømmelig med dem udenfor og ikke trænge til nogen.

6. Om opstandelsen

13 Men vi vil ikke, brødre, at i skulle være uvidende om de hensovede, at i ikke skulde sørge, som de øvrige, der ikke have haab.

14 Thi dersom vi tro, at Jesus er død og opstanden, vil Gud og saaledes føre de hensovede ved Jesus frem med ham.

15 Thi dette sige vi eder i Herrens Ord, at vi, som leve, som blive over til Herrens tilkommelse, ville ikke komme forud for de hensovede;

16 thi Herren vil selv komme ned fra himlen med et opraab, med en overengels røst og Guds basune, og de døde i Kristus skulle først staa op;

17 derpaa skulle vi, som leve, som blive over, tilligemed dem henrykkes til at møde Herren i luften, og saaledes skal vi altid være med Herren.

18 Saa trøster hverandre med disse Ord!

Paulus' Brev til 1 Tessalonikerne
1 2 3 4 5