Bibelen

Det nye testamente

9. Brevet til 2 Tessalonikerne

Det 1ste kapitel

1. Hilsener. Paulos glæder sig over menighen, trøster dem i deres trængsel

1 Paulos og Silvanos og Timoteos til Tessalonikernes menighed i Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus;

2 Naade være med eder fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus! -

3 Vi maa altid takke Gud for eder, brødre, som billigt er, fordi eders tro voxer kraftig og kjærligheden mod hverandre forøges hos enhver af eder alle,

4 saa at vi selv rose os af eder i Guds menigheder for eders taalmodighed og tro i alle eders forfølgelser og trængsler, som i udholde;

5 et bevis paa Guds retfærdige dom, at i skulle agtes værdige til det Guds rige, for hvilket i og lide;

6 efterdi det er retfærdigt for Gud at gjengælde dem trængsel, som trænge eder;

7 men eder, som trænges, hvile med os, i Herren Jesu Kristi aabenbarelse fra himlen med hans magts engle,

8 i lueild, naar han bringer hævn over dem, som ikke kjende Gud, og dem, som ikke ere vor Herres Jesu Kristi evangelium lydige,

9 som skulle lide straf, en evig fortabelse fra Herrens ansigt og hans krafts herlighed,

10 naar han kommer forat herliggjøres i sine hellige og beundres i alle, som tro, fordi vort vidnesbyrd for eder blev den dag troet.

11 Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder sit kald værdige og med kraft fuldkomme al ham velbehagelig godhed og troens gjerning,

12 forat vor Herres Jesu navn kan blive forherliget i eder og i i ham, efter vor Guds og Herrens Jesu Kristi naade.

Paulus' Brev til 2 Tessalonikerne
1 2 3