Bibelen

Det nye testamente

9. Brevet til 2 Tessalonikerne

Det 3dje kapitel

3. Formaninger. Opmuntringer. Hilsener.

1 Iøvrigt, brødre, beder for os, at Herrens Ord maa faa frit løb og forherliges ligesom ogsaa hos eder;

2 og at vi maa fries fra de vanartige og onde mennesker; thi troen er ikke alles;

3 men Herren er trofast, som vil styrke og bevare eder fra den onde.

4 Men vi har den tillid til eder i Herren, at i baade gjøre og ville gjøre, hvad vi byde eder.

5 Men Herren styre eders hjærter til Guds kjærlighed og Kristi taalmodighed.

6 Men vi byde eder, brødre, i vor Herres Jesu Kristi navn, at i holde eder fra hver broder, som vandrer uskikkelig og ikke efter den lærdom, de modtog af os;

7 thi i vide selv, hvorledes i bør efterligne os; thi vi levede ikke uskikkelig blandt eder,

8 ikke heller spiste vi nogens brød for intet, men med møje og besvær arbejdede vi nat og dag for ikke at være nogen af eder til byrde;

9 ikke fordi vi ikke havde ret dertil; men forat give eder os selv til mønster, til at efterligne os.

10 Thi da vi og vare hos eder, bød vi eder, at naar nogen ikke vil arbejde, skal han ikke heller have føden.

11 Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkelig iblandt eder, uden at arbejde, men give sig af med unyttige ting.

12 Saadanne byde og formane vi ved vor Herre Jesus Kristus, at de arbejde i stilhed og spise deres eget brød.

13 Men i, brødre, bliver ikke trætte af at gjøre godt.

14 Men dersom nogen ikke hører vort ord i brevet, da betegner ham og haver intet at gjøre med ham, at han kan skamme sig;

15 men anseer ham ikke som fjende, men paaminder ham som broder. -

16 Men fredens Herre selv give eder altid fred i alle maader! Herren være med eder alle!

17 Hilsen med min, Paulos' haand, hvilket er et tegn i hvert brev; saaledes skriver jeg!

18 Vor Herres Jesu Kristi naade være med eder alle! Amen.

Paulus' Brev til 2 Tessalonikerne
1 2 3