Bibelen

Det nye testamente

1. Brevet til 1 Timoteos

Det 2det kapitel

2. Om bønnen

1 Jeg formaner derfor først af alt, at der gjøres ønsker, bønner, forbønner, taksigelser for alle mennesker,

2 for konger og alle dem, som ere i højhed, forat vi kan føre et roligt og stille levnet i al Gudsfrygt og sømmelighed;

3 thi dette er godt og velbehageligt for Gud, vor frelser,

4 som vil, at alle mennesker skulle blive salige og komme til sandheds erkjendelse.

5 Thi der er een Gud og een mægler mellem Gud og menneskene, mennesket Jesus Kristus,

6 som hengav sig selv til en gjenløsning for alle, et vidnesbyrd til de bestemte tider,

7 for hvilket jeg er sat som herold og apostel - jeg siger sandhed i Kristus, jeg lyver ikke - en lærer for hedningerne i tro og sandhed.

8 Jeg vil altsaa, at mændene paa hvert sted skal bede, idet de opløfte fromme hænder uden vrede og trætte,

9 og at kvinderne ligeledes skulle pryde sig i smagfuld dragt med blufærdighed og tugtighed, ikke med haarfletninger eller sølv eller guld, eller perler eller kostbar paaklædning,

10 men som det sømmer sig kvinder, der vedkjende sig Gudsfrygt ved gode gjerninger,

11 kvinden maa lade sig undervise i stilhed, i al underordning;

12 men jeg tilstæber ikke kvinden at lære, ikke heller at byde over manden, men at være i stilhed.

13 Thi Adam blev først skabt, siden Eva;

14 og Adam blev ikke forført, men kvinden blev forført og blev i overtrædelse;

15 men hun skal frelses ved barnefødsel, dersom de blive i tro, kjærlighed og helliggjørelse med tugtighed.

Paulus' Første Brev til Timotheus
1 2 3 4 5 6