Bibelen

Det nye testamente

1. Brevet til 1 Timoteos

Det 4de kapitel

4. Falske lærere. Formaning mod dem

1 Men Aanden siger rent ud, at i de sidste tider ville nogle falde fra troen og holde sig til vildfarelses og dæmniske lærdomme,

2 ved løgnsigeres hykleri, brændemærkede i deres egen samvittighed,

3 som byde, ikke at gifte sig, afholde sig fra mad, som Gud har skabt til at modtages med taknemmelighed af dem, somtro og har erkjendt sandheden;

4 thi al Guds skabning er god og intet er at forkaste, som modtages med tak;

5 thi det helliges ved Guds Ord og bøn.

6 Naar du foreholder brødrene dette, vil du være en god Kristi Jesu tjener, opfødt i troens og den gode lærdoms Ord, som du har efterfulgt.

7 Men sky de vanhellige og kærlingeagtige fabler; øv dig derimod selv til Gudfrygt.

8 Den legemlige øvelse er nemlig lidet nyttig; men Gudsfrygt er nyttig til alt, da den har forjættelse for det nærværende og tilkommende liv.

9 Det er et troværdigt Ord, fuldværd at antage!

10 Thi derfor baade arbejde og forhaanes vi, at vi har sat vort haab til den levende Gud, som er alle menneskers, især troendes, frelser.

11 Forkynd og lær dette!

12 Lad ingen foragte dig for din ungdoms skyld, men vær et mønster for de troende i Ord, i omgang, i kjærlighed, i Aand, i tro, i lydighed!

13 Bliv stadig ved læsningen, formaningen, lærdommen, indtil jeg kommer!

14 Forsøm ikke den naadegave, som er given dig ved profeti med haandspaalæggelsen af præsteskabet.

15 Betænk dette, bliv deri, forat din fremgang kan være aabenbar i alt!

16 Giv agt paa dig selv og paa lærdommen; hold ved dermed! thi naar du gjør dette, vil du frelse baade dig selv og dem, som høre dig.

Paulus' Første Brev til Timotheus
1 2 3 4 5 6