Bibelen

Det nye testamente

1. Brevet til 1 Timoteos

Det 5te kapitel

5. Formaninger angaaende hans embedstjeneste

1 Skjænd ikke paa en gammel, men forman ham som en fader, de unge som brødre,

2 gamle kvinder som mødre, unge som søstre, i al kydskhed!

3 ær enker, som ere rette enker!

4 Men har en enke børn eller børnebørn, lad dem da først lære at være fromme mod deres eget hus og give forældrene vederlag! thi det er godt og behageligt for Gud.

5 Men den, som er en ret enke og forladt, har sat sit haab til Gud og bliver ved i bønner og paakaldelse, nat og dag;

6 men den vellystige er levende død.

7 Byd ogsaa dette, da de maa være ulastelige!

8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne og især for sine husfolk, han har fornægtet troen og er værre end en vantro.

9 En enke bør ikke udvælges yngre end 60 aar, og hun har været een mands hustru,

10 har vidnesbyrd for gode gjerninger, om at hun har opdraget børn, laant fremmede hus, vasket helliges fødder, hjulpet betrængte, beflittet sig paa al god gjerning.

11 Men hold dig fra de unge enker! thi naar de leve overdaadig til skam for Kristus, ville de giftes,

12 og de har den dom, at de har sveget den første tro;

13 tillige lære de at løbe ørkeløse om i husene, og ikke alene ørkeløse, men ogsaa med sladder og geskjæftighed, og tale, hvad der ikke sømmer sig.

14 Derfor vil jeg, at de unge enker skal gifte sig, føde børn, styre huset, ingen anledning give modstanderen til slet omtale;

15 thi nogle har allerede vendt sig bort efter satan.

16 Har nogen troende mand eller kvinde enker, da forsørge han dem, og menigheden maa ikke besværes, at den kan forsørge de rette enker!

17 De præster, som ere gode forstandere, maa agtes dobbelt ære værd, mest de, som arbejde i Ordet og lærdommen;

18 thi skriften siger: Du maa ikke binde munden paa oxen, naar den tærsker; og: arbejderen er sin løn værd.

19 Antag ikke klage mod en præst udenefter to eller tre vidner.

20 Irettesæt dem, som synde for alles øjne, forat ogsaa de øvrige kunne have frygt.

21 Jeg besværger dig for Guds og Herrens Jesu Kristi og de udvalgtes engles aasyn, at du holder dette uden fordom, saa du intet gjør efter tilbøjelighed.

22 Indvi ikke hastig nogen ved haandspaalæggelse; gjør dig ikke delagtig i fremmede synder; hold dig selv ren! -

23 Drik ikke længer vand, men brug lidt vin for din mave og dine jævnlige svagheder! -

24 Nogle menneskers synder ere forud aabenbare og gaa foran dem til dom, men nogle følge de og efter.

25 Ligesaa ere og de gode gjerninger forud aabenbare, og de, som har det anderledes, kan ikke skjules.

Paulus' Første Brev til Timotheus
1 2 3 4 5 6