Bibelen

Det nye testamente

2. Brevet til 2 Timoteos

Det 3dje kapitel

3. Forrædere indsnige sig i menigheden; de skal skyes, og de troende blive i Guds Ord

1 Men det maa du vide, at i de sidste dage forestaa vanskelige tider;

2 thi menneskene ville være egenkjærlige, pengegjerrige, overmodige, hoffærdige, bespottere, forældre ulydige, utaknemmelige, vanhellige,

3 ukjærlige, uforligelige, bagtalere, umaadelige, uden mildhed, uden kjærlighed til det gode,

4 forrædere, fremfusende, opblæste; som mere elske vellyst, end de elske Gud;

5 som har Gudsfrygtigheds skin, men fornægte dens kraft. Undgaa ogsaa disse!

6 Thi af dem ere de, som snige sig ind i husene, fange kvindfolk; som ere betyngede med synder og drives af forskjellige lyster;

7 som lære altid og kunne aldrig komme til sandheds erkjendelse;

8 men ligesom Jannes og Jambres stod Mose imod, saaledes staa og disse mod sandheden; mennesker, fordærvede i sindet, forkastelige i troen;

9 men de skal ikke faa mere fremgang; thi deres afsindighed skal blive aabenbar for alle, ligesom og hines blev. -

10 Men du har efterfulgt mig i lærdom, vandel, forsæt, tro, langmodighed, kjærlighed, taalmodighed,

11 i forfølgelser, i lidelser, som kom over mig i Antiokien, i Ikonion, i Lystra, hvilke forfølgelser jeg har udholdt, og Herren friede mig af dem alle.

12 Men og alle, som ville leve Gudfrygtig i Kristus Jesus, ville blive forfulgte. -

13 Men slette mennesker og bedragere gaa frem til det værre; de forføre og forføres;

14 men bliv du i det, du har lært og som er dig betroet, da du veed, af hvem du har lært;

15 og da du fra barndommen kjender de hellige skrifter, som kan gjøre dig viis til salighed ved troen i Kristus Jesus. -

16 Hver af Gud beaandet skrift er og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettelse, til opdragelsen i retfærdighed,

17 forat Gudsmennesket kan blive fuldkomment, dygtiggjort til al god gjerning.

Paulus' Andet Brev til Timotheus
1 2 3 4