Bibelen

Det nye testamente

3. Brevet til Titos

Det 2ste kapitel

2. formaninger

1 Men tal du, hvad der sømmer den sunde lærdom,

2 at gamle mænd maa være ædruelige, sømmelige, maadeholdne, sunde i troen, i kjærligheden, i taalmodighed;

3 at gamle kvinder ligeledes maa klæde sig, som det sømmer de hellige, ikke være bagtalerske, ikke forfaldne til megen vin; som føre god lærdom,

4 at de kunne anføre de unge kvinder til at elske deres mænd og deres børn,

5 at være maadeholdne, kydske, huslige, velvillige, deres egne mænd underdanige, forat Guds Ord ikke skal bespottes.

6 Forman ligeledes de unge mænd til at være maadeholdne,

7 idet du i alt fremstiller dig selv som et mønster paa gode gjerninger, og i læren renhed, værdighed, uforanderlighed,

8 sundt ord, som ikke kan underkjendes, forat modstanderen kan blive beskjæmmet, naar han ikke har noget ondt at sige om os;

9 at tjenerne ere deres egne herrer underdanige, velbehagelige i alt, og ikke sige imod,

10 ikke besvige, men vise al god troskab, at de kunne være en prydelse for Guds, vor frelsers, lærdom i alle ting,

11 thi Guds saliggjørende naade er aabenbaret for alle mennesker,

12 og den opdrager os, forat vi skulle forsage ugudelighed og verdslige lyster og leve tugtig, retfærdig og gudelig i den nuværende verden,

13 da vi vente det salige haab og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herligheds aabenbarelse;

14 han, som hengav sig selv for os forat gjenløse os fra uretfærdighed og rense sig et udvalgt folk, som er nidkjært til gode gjerninger.

15 Tal dette og forman dertil, og straf med al myndighed! Ingen maa foragte dig!

Paulus' Brev til Titus
1 2 3