Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til hebræerne

Det 8de kapitel

8. Kristus som ypperstepræst er den nye pagts mægler

1 Hovedpunktet ved det, vi sige, er dette: vi har en saadan ypperstepræst, som sidder ved højre side af Storhedens kongestol i himlene,

2 helligdommens og det sande tabernakels tjener, hvilket Herren og ikke et menneske oprejste.

3 Enhver ypperstepræst indsættes nemlig til at bringe gaver og slagtofre, hvorfor det er nødvendigt, at ogsaa han har noget, hankan ofre.

4 Naar han nemlig var paa jorden, var han ikke engang præst,fordi der jo ere præster, som bringe gaverne efter loven,

5 som tjene ved afbildningen og skyggen af det himmelske, eftersom det blev Mose betydet af Gud, da han skulde berede tabernaklet; thi se, sagde han, du skal gjøre alt efter det forbillede, som blev dig viist paa bjerget;

6 men nu har han faaet en saameget ypperligere tjeneste, som han er en bedre pagts mægler, hvilken er grundet paa bedre forjættelser;

7 thi dersom hin første havde været tilstrækkelig, var der ikke søgt sted for en anden;

8 thi dadlende siger han til dem: Se, dage komme, siger Herren, da jeg vil oprette en ny pagt med Israels hus og med Judas hus;

9 ikke efter den pagt, jeg gjorde med deres fædre den dag, jeg tog dem ved haanden forat føre dem ud af egyptens land; thi de bleve ikke i min pagt, og derfor brød jeg mig ikke om dem, siger Herren!

10 for denne er den pagt, jeg vil oprette med Israels hus efter disse dage, siger Herren: jeg vil give mine love i deres sind og indskrive dem paa deres hjærter, og jeg vil være dem en Gud, og de skulle være mig et folk;

11 og de skulle ikke lære hver sin næste og hver sin broder, og sige: kjend Herren! for de skulle alle kjende mig, fra lille til stor blandt dem;

12 for jeg vil være naadig mod deres uretfærdigheder, og jeg vil ikke mere huske paa deres synder og overtrædelser.

13 Idet han siger: en ny, har han erklæret den første for gammel, men det, som er gammelt og forældet, er undergang nær.

Brevet til Hebræerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13