Bibelen

Det nye testamente

4. Johannes første almindelige brev

Det 1ste kapitel

1. Indledning

1 Om det, som var fra begyndelsen, som vi have hørt og seet med vore øjne, som vi beskuede og vore hænder tog paa, om Livets Ord. -

2 Livet blev nemlig aabenbaret, og vi har seet og vidnet og forkynde eder det evige liv, som var hos Faderen og blev aabenbaret for os -

3 hvad vi har seet og hørt, forkynde vi eder, forat ogsaa i skulle have samfund med os; men vort samfund er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus;

4 og dette skrive vi til eder, forat vor glæde kan blive fuldkommen.

2. Gud er lys. De troende maa derfor vandre i lyset for at kunne være i samfund med Gud

5 Dette er det budskab, vi have hørt af ham og forkynde eder: at Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham.

6 Naar vi sige, at vi have samfund med ham, og vandre i mørket, lyve vi og følge ikke sandheden;

7 men dersom vi vandre i lyset, ligesom han er i lyset, have vi samfund med hverandre, og hans Søns, Jesu Kristi blod renser os fra al synd.

8 Naar vi sige, at vi ikke har synd, bedrage vi os selv, og sandheden er ikke i os.

9 Naar vi bekjende vore synder, er han trofast og retfærdig, at han forlader os synderne og rense os fra al uretfærdighed.

10 Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gjøre vi ham til løgner, og hans Ord er ikke i os.

Johannes' Første Brev
1 2 3 4 5