Bibelen

Det nye testamente

4. Johannes første almindelige brev

Det 5te kapitel

1 Enhver,som troer, at Jesus er Kristus, er født af Gud, og enhver, som elsker Faderen, elsker ogsaa den, som er født af ham.

2 Derpaa kjende vi at vi elske Guds børn, naar vi elske Gud og holde hans bud;

3 thi dette er kjærligheden til Gud, at vi holde hans bud, og hans bud ere ikke svære.

4 Thi alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og just vor tro er den sejer, som overvinder verden.

5 Hvem er det, som overvinder verden, uden den, som troer, at Jesus er Guds Søn?

6 Ham er det, som kommer ved vand og blod, Jesus Kristus; ikke i vandet alene, men i vandet og blodet, og det er Aanden som vidner, at Aanden er sandheden.

7 Thi de ere tre, som vidne: i himlen, Faderen og Ordet og den Helligaand; og disse tre ere til eet;

8 og der er tre, som vidne paa jorden: Aanden og vandet og blodet.

9 Naar vi antage menneskenes vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd større; thi dette er Guds vidnesbyrd, som han har vidnet om sin Søn;

10 den, som troer paa Guds Søn, har dette vidnesbyrd i sig; den, som ikke troer Gud, har gjort ham til løgner, fordi han ikke har troet paa det vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn;

11 og det er vidnesbyrdet, at Gud gav os evigt liv, og dette liv er i hans Søn.

12 Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet.

13 Dette har jeg skrevet til eder, som tro paa Guds Søns navn, forat i skulle vide, at i have evigt liv, og forat i skulle tro paa Guds Søns navn;

14 og det er den fortrøstning, vi have til ham, at naar vi bede om noget efter hans villie, hører han os;

15 og naar vi vide, at han hører os i hvad vi bede, saa vide vi, at vi erholde, hvad vi har bedet ham om.

16 Naar nogen ser sin broder begaa synd, som ikke er til død, bede han, og han vil give ham liv, dem nemlig, som ikke synde til død. Der er synd til død, for den siger jeg ikke, man skal bede.

17 Al uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til død.

6. Slutning

18 Vi vide, at enhver, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, vogter sig, og den onde rører ham ikke.

19 Vi vide, at vi ere af Gud og hele verden ligger i den onde.

20 Men vi vide, at Guds Søn er kommen og har givet os forstand, forat vi skulle kjende den sande Gud, og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt liv.

21 Børnlille, vogter eder for afguderi! Amen.

Johannes' Første Brev
1 2 3 4 5