Bibelen

Det nye testamente

5. Johannes andet brev

Det 1ste kapitel

Apostelen hilser menigheden, formaner til kjærlighed og advarer mod affald

1 Præsten til den udvalgte Frue og hendes børn, som jeg elsker i sandhed, og ikke jeg alene, men ogsaa alle, som har erkjendt sandheden,

2 for den sandheds skyld, som bliver i os, og som vil være med os til evig tid.

3 Naade, barmhjærtighed, fred i sandhed og kjærlighed være med eder fra Gud Fader og hos Herren Jesus Kristus, Sønnen af Faderen.

4 Det glædede mig meget, at jeg har truffet børn af dig, som vandre i sandhed, ligesom vi har modtaget befaling af Faderen;

5 og nu beder jeg dig, Frue, ikke som om jeg nu skriver dig et nyt bud, men det, vi havde fra begynndelsen af, at vi skulle elske hverandre;

6 og det er kjærligheden, at vi vandre efter hans bud. Det er budet, ligesom i have hørt fra begyndelsen, forat vi skulle vandre i det. -

7 Der er nemlig gaaet mange forførere ud i verden, som ikke bekjende Jesus Kristus kommen i kjød. En saadan er forføreren og antikristen.

8 Giver agt paa eder selv, at vi ikke skulle tabe det gode, vi har arbejdet for, men erholde fuld løn.

9 Enhver, som afviger, og ikke bliver i Kristi lærdom, har ikke Gud; den, som bliver i Kristi lærdom, han har baade Faderen og Sønnen.

10 Dersom nogen kommer til eder og fører ikke denne lærdom, ham skulle i ikke tage til huse, og ikke byde ham velkommen;

11 thi den, som byder ham velkommen, bliver delagtig i hans slette gjerninger.

12 Jeg har meget at melde, men jeg har ikke villet det med papir og blæk, men jeg haaber at komme til eder og tale mundlig med eder, forat vor glæde maa blive fuldkommen.

13 Din søsters, den udvalgtes, børn hilse dig. Amen.

Johannes' Andet Brev
1