Bibelen

Det nye testamente

6. Johannes tredje brev

Det 1ste kapitel

Apostelen hilser Gajos, glæder sig over ham, klager over Diotrefes, roser Demetrios

1 Præsten til den kjære Gajos, som jeg elsker i sandhed.

2 Jeg ønsker dig, kjære, at du i alt maa lide vel og være ved helsen, ligesom din sjæl lider vel.

3 Jeg blev da meget glad, da brødrene kom og vidnede om din sandhed, hvorledes du omgaaes i sandhed;

4 jeg har ingen større glæde, end naar jeg hører, at mine børn omgaaes i sandhed.

5 Du gjør, kjære, trolig, hvad du virker brødrene og de fremmede,

6 som have aflagt vidnesbyrd for menigheden om din kjærlighed, og du gjør vel i at sende dem bort paa en Gud værdig maade;

7 thi de ere dragne ud for hans navns skyld og har ikke taget mod noget af hedningerne;

8 vi bør derfor antage os saadanne, forat vi kan blive medarbejdere for sandheden. -

9 jeg har skrevet til menigheden, men Diotrefes, som har lyst til at være den første blandt dem, antager os ikke.

10 Derfor vil jeg, naar jeg kommer, minde om de gjerninger, han gjør, idet han hegler paa os med onde ord, og ikke nøjet dermed, antager han ikke selv brødrene, og formener dem, som ville det, og udstøder dem af menigheden.

11 Efterfølg, kjære, ikke det onde men det gode! Den, som gjør det gode, er af Gud; den, som gjør det onde, har ikke seet Gud. -

12 Demetrios har godt vidnesbyrd af alle og af sandheden selv; ogsaa vi give ham godt vidnesbyrd, og i vide, at vort vidnesbyrd er sandt. -

13 Jeg har meget at melde, men vil ikke skrive til dig med blæk og pen;

14 men jeg haaber snart at se dig, og da skulle vi tale mundlig sammen.

15 Fred være med dig! Vennerne hilse dig! Hils vennerne ved navn! Amen.

Johannes' Tredje Brev
1