Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 11de kapitel

19. Johannes skal maale templet. De to vidner. Det andet ve er til ende

1 Det blev givet mig et rør, som lignede en maalestok, og engelen stod der og sagde: staa op og maal Guds tempel, og alteret og dem, som tilbede deri,

2 men forgaarden udenfor templet, lad den udenfor, den skal du ikke maale; thi den er givet hedningerne, og de skal nedtræde den hellige stad i 42 maaneder.

3 Og jeg vil give mine tvende vidner, at de i sørgedragt skulle profetere 1260 dage.

4 Disse ere de to olietræer og de to lysestager, som staa foran jordens Herre;

5 og dersom nogen vil skade dem, farer der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; og dersom nogen vil gjøre dem skade, maa han saaledes slaaes ihjel.

6 Disse have magt til at lukke himlen, at der ikke falder regn i deres profetis dage; og de har magt over vandene til at forvandle dem til blod, og til at slaa jorden med allehaande plager, saa ofte de ville.

7 Men naar de har fuldendt deres vidnesbyrd, skal dyret, som opstiger af afgrunden, føre krig med dem og overvinde dem og slaa dem ihjel;

8 og deres lig paa gaden! i den store stad, som aandelig kaldes Sodoma og Egypten, hvor ogsaa deres Herre er korsfæstet!

9 og nogle af folkene, og af stammer, tungemaal og hedninger, se deres lig tre og en halv dag, og de tillade ikke, at deres lig lægges i grav;

10 og de, som bo paa jorden, ville glæde sig over dem og fryde sig, og de ville sende hverandre gaver, fordi disse to profeter vare en plage for dem, som bo paa jorden.

11 Men tre og en halv dag derefter kom der en livsaand fra Gud i dem, og de stod paa deres fødder, og en stor frygt faldt paa dem, som saae dem;

12 og jeg hørte en høj røst fra himlen, som sagde til dem: stiger herop! og de stege op til himlen i skyen og deres fjender saae dem;

13 og samme dag skete der et stort jordskjælv, og tiendedelen af staden faldt, og 7000 personer bleve dræbte ved jordskjælvet; og de øvrige forfærdede og gave himlens Gud ære.

14 Det andet ve er til ende; det tredje ve, se, det kommer snart!

20. Den syvende engel basuner; Kristus overtager riget

15 Saa basunede den syvende engel, og der var stærke røster i himlen, som sagde: Verdens rige tilhører vor Herre og hans Kristus, og han skal være konge i al evighed!

16 og de 24 præster, som sad foran Gud paa deres højsæder, faldt ned paa deres ansigter, tilbade Gud

17 og sagde: vi takke dig, Herre Gud, Almægtigste, som er, og som vare, og som kommer, fordi du har taget din den store magt og er bleven konge;

18 og hedningerne vrededes, men din vrede kom og de dødes tid, at de skulle dømmes, og løn gives dine tjenere, profeterne og de hellige og dem, som frygte dit navn, smaa og store, og til at fordærve dem, som have fordærvet jorden.

19 Saa blev Guds tempel i himlen aabnet, og Herrens pagts ark kom til syne i hans tempel, og der kom lyn og røster og tordener og svær hagel.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22