Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 12te kapitel

4. Guds riges trende fjender

21. Kvinden og dragen. Mikael overvinder dragen som styrter til jorden. Dragen forfølger kvinden

1 Et stort tegn blev seet i himlen: En hvinde, beklædt med solen og maanen under hendes fødder og en krone af 12 stjerner paa hendes hoved,

2 og hun var frugtsommelig, og hun raabte i barnsnød under fødselssmerter.

3 Og der blev seet et andet tegn i himlen, og se, en stor ildrød drage, som havde 7 hoveder og 10 horn og 7 smykker paa sine hoveder;

4 og dens hale drager tredjedelen af himlens stjerner og kastede dem paa jorden; og dragen stod foran hvinden, som skulde føde, forat han kunde sluge hendes barn, naar hun havde født;

5 og hun fødte et drengebarn, som skulde vogte alle folk med jernspir; og hendes barn blev bortrykket til Gud og til hans højsæde;

6 og kvinden flygtede til ørken, hvor hun har et sted, beredt hende af Gud, at de der skulde ernære hende i 1260 dage.

7 Og der blev en kamp i himlen; Mikael og hans engle kjæmpede med dragen, og dragen med sine engle kjæmpede;

8 men han kunde ikke staa sig, ikke heller fandtes der længer sted for ham i himlen;

9 men den store drage blev styrtet, den gamle slange, som kaldes djævel og satan, som forfører hele jorden, han blev styrtet til jorden og hans engle bleve styrtede med ham;

10 og jeg hørte en høj røst i himlen, som sagde: Nu tilhører frelsen, kraften og riget vor Gud, og magten hans Kristus; thi nedstyrtet ere vore brødres anklager, som dag og nat anklagede dem for vor Gud;

11 og de har overvundet ham ved Lammets blod, og ved Ordet, de vidnede, og de elskede ikke deres sjæl indtil død.

12 Derfor fryder eder, i himle, og i, som telte i dem. Ve jorden og havet! thi djævelen er stegen ned til eder, og han har stor vrede, da han veed, at han har kort tid.

13 Da dragen saae, at den var styrtet til jord, forfulgte han kvinden, som havde født drengebarnet;

14 og der blev givet kvinden den store ørns to vinger, forat hun skulde flyve til ørken til sit sted, hvor hun opholdes en tid, tider og en halv tid, borte fra slangen.

15 Men slangen stod vand som en strøm af sin mund, efter kvinden, forat bortskylle hende med strømmen.

16 Men jorden kom kvinden til hjælp; og jorden aabnede sin mund og slugte strømmen, som dragen havde skudt af sin mund.

17 Og dragen forbitredes paa kvinden, og han gik bort forat kjæmpe med de øvrige af hendes afkom, som holde Guds bud og have vidnesbyrdet om Jesus.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22