Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 13de kapitel

22. Dyret af havet faaer magt af dragen, overvinder de hellige og forfører mange.

1 Jeg stod paa havets bred

2 og saae et dyr stige op af havet; det havde 10 horn og 7 hoveder; paa dets horn vare 10 smykker, og paa dets hoveder bespottelige navne;

3 og dyret, jeg saae, var ligt en parder; dets fødder vare som en bjørns og dets mund som løvemund, og dragen gav det sin kraft og sit højsæde og stor magt;

4 og jeg saae et af dets hoveder ligesom saaret til død, men dets dødssaar blev lægt, og hele jorden fulgte forundret efter dyret;

5 og de tilbad dragen, som havde givet dyret magt, og de tilbad dyret og sagde: hvem er som dyret? og hvem kan kjæmpe mod det?

6 og der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelse, og der blev givet det magt til at kjæmpe i 42 maaneder.

7 Saa aabnede det sin mund til bespottelse mod Gud, til at bespotte hans navn og hans bolig og dem, som telte i himlen;

8 og der blev givet det, at kjæmpe mod de hellige og overvinde dem; og der blev givet det magt over hver stamme og tungemaal og folk.

9 Og alle, som bo paa jorden, hvis navn ikke fra verdens begyndelse er skrevet i det slagtede Lams Livets bog, skulle tilbede det.

10 Har nogen øre, han høre!

11 Holder nogen fangenskab, han vandre ud! dræber nogen med sværd, han skal dræbes med sværd! her er de helliges taalmodighed og tro.

23. Dyret af jorden gjør tegn. Dets mærke og dets navn i tal

12 Jeg saae et andet dyr stige op af jorden; det havde to horn lige med Lammet, og det talede som dragen;

13 og det øver al det første dyrs magt for dets aasyn og gjør, at jorden, og de, som bo derpaa, ville tilbede det første dyr, hvis dødssaar blev lægt,

14 og det gjør store tegn, saa at ild falder ned fra himlen paa jorden for menneskenes aasyn,

15 og forfører mine, som bo paa jorden, ved de tegn, som det er givet det at gjøre for dyrets aasyn, idet det siger til dem, som bo paa jorden, at de skal gjøre et billede af dyret, som fik banesaar og dog levede.

16 Og det fik magt til at give dyrets billede aand, saa at dyrets billede endog kunde tale, og det gjør, at de, som ikke tilbede dyrets billede, skulle ihjelslaaes;

17 og det gjør, at der gives alle, smaa og store, rige og fattige, fribaarne og trælle, mærker i deres højre haand og i deres pander,

18 og at ikke nogen kan kjøbe eller sælge, som ikke har dyrets mærke eller dets navn eller dets navntal.

19 Her er visdommen; den, som har forstand, beregne dyrets tal! thi det er et menneskeligt tal; og det tal er 666.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22