Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 15de kapitel

5. De 7 engle med de 7 vredes skaaler

27. De 7 engle. Sefernindernes lovsang. De 7 engle modtage de 7 vredens skaaler

1 Jeg saae et andet tegn i himlen, stort og forunderligt: 7 engle, som havde de sidste 7 plager, for med dem fuldendes Guds vrede;

2 og jeg saae som et glarhav blandet med ild, og dem, som havde vunden sejren fra dyret og dets billede og dets navns tal, staaende ved glarhavet, og de havde Guds harper;

3 og de sang Guds tjenerer Moses sang og Lammets sang, idet de sagde: store og underlige er dine gjerninger, Herre Gud Almægtigste; retfærdige og sande ere dine veje, du folkenes konge!

4 Hvem skulde ikke frygte dig, Herre, og prise dit navn? du alene er hellig; thi skulle alle folkene komme og tilbede for dit ansigt, fordi dine raadslutninger ere aabenbarede.

5 Derefter saae jeg, og se, lovens bolig i himlen blev aabnet;

6 og de 7 engle, som have de 7 plager, gik ud fra himlen; de vare iførte rent og skinnende linned og ombæltede om brystet med guldbælter;

7 og et af de 4 væsener gav de 7 engle 7 guldskaaler, fyldte med den i al evighed levende Guds vrede;

8 og templet fyldtes med røg af Guds herlighed og af hans magt, og ingen kunde gaa ind i templet, indtil englenes de 7 plager fik ende.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22