Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 16de kapitel

28. De 7 engle udgyde de 7 Guds vredes skaaler

1 Saa hørte jeg en høj røst fra templet, som sagde til de 7 engle: Gaaer hen og udøser Guds vredes skaaler paa jorden!

2 Saa gik den første bort, og han udøste sin skaal paa jorden, og der blev slem og ond byld paa de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede. -

3 Saa udøste den anden engel sin skaal i havet og det blev blod, som af en myrdet, og hver levende sjæl døde i havet. -

4 Saa udøste den tredje engel sin skaal i floderne og vandkilderne, og de bleve blod,

5 og jeg hørte engelen over vandene sige: Du er retfærdig, du, som er, og som var, du hellige, at du har udført denne dom;

6 fordi de har udgydt helliges og profeters blod, gav du og dem blod at drikke. De er det værd!

7 Og fra alteret hørte jeg en sige: Ja, Herre Gud almægtigste, sande og retfærdige ere dine domme! -

8 Saa udøste den fjerde engel sin skaal over solen, og den fik magt til at brænde menneskene med ild;

9 og menneskene brændte i stor hede, men menneskene bespottede Guds navn, som har magt over disse plager, og de omvendte sig ikke til at give ham ære. -

10 Saa udøste den femte engel sin skaal over dyrets trone, og dets rige blev formørket og de tyggede deres tunger af pine;

11 og de bespottede himlens Gud for deres pine, og for deres bylder, men de omvendte sig ikke fra deres gjerninger. -

12 Saa udøste den sjette engel sin skaal over den store flod Eufrat, og dens vand udtørredes, forat vejen kunde beredes for kongerne af østerleden.

13 Og jeg saae tre urerne aander som padder udgaa af dragens mund, af dyrets mund og af den falske profets mund;

14 de ere nemlig dæmnernes aander, som gjør tegnene, og de gaa ud til hele jorderigs konger forat samle dem til krigen paa Guds, den Almægtigstes, hin store dag.

15 Se, jeg kommer som en tyv; salig er den, som vaager og varer paa sine klæder, at han ikke skal gaa nøgen, og de skulle se hans skam;

16 og han samlede dem til det sted, som paa hebraisk hedder Harmageddon. -

17 Saa udøste den syvende engel sin skaal i luften, og en høj røst fra templet i himlen fra højsædet, som sagde: Det er skeet!

18 Saa kom der lyn og tordener og røster, og der blev et stort jordskjælv, og mage til det har ikke været fra den tid, der blev mennesker paa jorden, saadant et jordskjælv, saa stort!

19 Den store stad blev treslakt, hedningernes stæder faldt, og den store Babylon blev erindret for Gud, at han vilde give hende bægeret med hans strænge vredes vin;

20 hver ø flygtede og bjerge fandtes ikke;

21 og en svær centnertung hagel faldt ned fra himlen over menneskene; men menneskene bespottede Gud for plagen af hagel; dens slag var nemlig meget svært.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22