Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 17de kapitel

6. Guds riges fjenders undergang

29. En af de 7 engle viser Johannes den store skjøge, Babylon

1 Saa kom en af de 7 engle, som havde de 7 skaaler, og talede med mig og sagde: kom, jeg vil nu vise dig dommen over den store skjøge, som sidder over de mange vande;

2 med hvem jordens konger bolede, og de, som bo paa jorden, berusedes af hendes horeris vin.

3 Og han førte mig i Aanden til ørken, og jeg saae en kvinde siddende paa et skarlagenrødt dyr, som var fuldt af bespottende navne og havde 7 hoveder og 10 horn;

4 kvinden var klædt i purpur og skarlagen, og udmajet med guld, ædelstene og perler, og hun havde et guldbæger i sin haand, fuldt af vederstyggeligheder og hendes horeris urenhed;

5 og paa hendes pande var der skrevet et navn: "hemmelighed", den store Babylon, moder til skjøger og jordens vederstyggeligheder;

6 og jeg saae kvinden drukken af de helliges blod og af Jesu vidners blod, og da jeg saae hende, forundrede jeg mig overmaade.

30. Engelen forklarer synet af skjøgen og dyret

7 Saa sagde engelen til mig: hvorfor forundrer du dig? Jeg vil vise dig kvindens hemmelighed og dyrets, som bærer hende og har de 7 hoveder og de 10 horn.

8 Dyret, som du seer, var og er ikke, og skal stige op af afgrunden og fare bort til fordærvelse, og de, som bo paa jorden, skal forundre sig, de, hvis navne ikke ere skrevne i livets bog fra verdens grundvold blev lagt, men de se dyret, som var og er ikke og er tilstede.

9 Her behøves forstand, som har visdom. De 7 hoveder ere 7 bjerge, paa hvilke kvinden sidder;

10 og der ere 7 konger; de fem ere faldne, den ene er der, den anden er endnu ikke kommen, og naar han kommer, maa han blive en føje stund.

11 Dyret, som var og er ikke, er selv den ottende; han er af de syv og farer bort til fordærvelse.

12 Og de 10 horn, du saae, ere 10 konger, som endnu ikke har modtaget riget, men faa magt som konger een time med dyret.

13 De har en tanke, og de vil overgive deres magt og myndighed til dyret.

14 De ville kjæmpe mod Lammet, men Lammet vil overvinde dem, for han er Herrers Herre og kongers konge; og de som ere med ham kaldte og udvalgte og trofaste.

15 Saa sagde han til mig: De vande, som du saae, hvor skjøgen sidder, ere folk og skarer og folkefærd og tungemaal.

16 Og de 10 horn, som du saae, og dyret, de skulle hade skjøgen, lægge hende øde og gjøre hende nøgen og æde hendes kjød og brænde hende op i ild.

17 Thi Gud har givet dem i deres hjærter at gjøre efter hans tanke, udføre een tanke og give dyret deres rige, indtil Guds Ord fuldbyrdes.

18 Og kvinden, du saae, er den store stad, som har herredømme over jordens konger.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22