Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 2det kapitel

3. Det første brev til menighedens engel i Efesos

1 Skriv til engelen for menigheden i Efesos: Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre og vandrer mellem de 7 guldlysestager:

2 Jeg kjender dine gjerninger og dit arbejde og din taalmodighed, og at du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som sige, at de ere apostle, og ere det ikke, og du fandt, at de vare løgnere;

3 og du har holdt ud og har taalmodighed ved mit navn, og du blev ikke udmattet;

4 men jeg har det imod dig, at du har forladt din første kjærlighed.

5 Husk derfor paa, hvorfra du er falden og vend om, og øv de første gjerninger! men hvis ikke, kommer jeg hastig over dig, og jeg vil flytte din lysestage fra hans sted, hvis du ikke omvender dig.

6 Dog det har du, at du hader Nikolaiternes gjerninger, som jeg også hader.

7 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne! Den, som sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som er midt i min Guds paradis.

4. Det andet brev til menighedens engel i Smyrna

8 Skriv til engelen for menigheden i smyrna: Dette siger den første og den sidste, han, som var død, men er bleven levende:

9 Jeg kjender dine gjerninger, din trængsel og fattigdom - skjøndt du er rig og bespottelsen af dem, som sige, de ere jøder, og ere det ikke, men satans skole.

10 Frygt ikke for det, du skal lide. Se, djævelen vil kaste nogle af eder i fængsel, forat i skulle fristes, og i skal have trængsel i 10 dage. Vær tro intil, død, saa vil jeg give dig livets krone.

11 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne! Den, som sejrer, skal ikke skades af den anden død.

5. Det tredje brev til menighedens engel i Pergamos

12 Skriv til engelen for menigheden i Pergamos: Dette siger han, som har det hvasse tveæggede sværd:

13 Jeg kjender dine gjerninger og hvor du boer, hvor satans højsæde er, og du holder fast paa mit navn og fornægtede ikke min tro i de dage, Antipas var mit tro vidne, som blev dræbt hos eder, hvor satan boer.

14 Men jeg har lidet imod dig, at du der har nogle, som holde ved Bileams lære, han, som lærte Balak at lægge stød for Israels børn, saa de spiste afgudsofre og bedreve hor;

15 saaledes har du også dem, som holde ved Nikolaiternes lære.

16 Vend om paa samme maade! hvis ikke kommer jeg hastig over dig, og jeg vil krige mod dem med min munds sværd.

17 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne! Den, som sejrer vil jeg give at spise af det skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten og et nyt navn skrevet paa stenen, hvilket ingen kjender uden den, som faaer det.

6. Det fjerde brev til menighedens engel i Thyatira

18 Skriv til engelen for menigheden i Thyatira: Dette siger Guds Søn, der har øjne som ildsluer, og hvis fødde ligne malm:

19 Jeg kjender dine gjerninger, din kjærlighed, tro og tjeneste og din taalmodighed og dine sidste gjerninger, flere end de første.

20 Men jeg har det imod dig, at du taaler din kvinde Jesabel, som kalder sig selv profetinde, og lærer og forfører mine tjenere til at bedrive hor og spise afgudsofre,

21 og jeg gav hende tid, forat hun skulde omvende sig; men hun vilde ikke omvende sig fra sit horeri.

22 Se, jeg kaster paa sygeleje, og hendes bolere i stor trængsel, hvis de ikke omvende sig fa hendes gjerninger;

23 og hendes børn vil jeg slaa ihjel i død, og alle menighederne skal erkjende, at jeg er den, som ransager nyrer og hjærter, og jeg vil give eder, enhver efter eders gjerninger.

24 Men jeg siger eder, de øvrige i Thyatire, alle, som ikke holde denne lærdom, og som ikke kjende satans dybheder, som man siger, jeg vil ikke lægge anden byrde paa eder;

25 holder kun fast paa, hvad i har, indtil jeg kommer!

26 og den, som sejrer og varer paa mine gjerninger til enden, ham vil jeg give magt over hedningerne,

27 og han skal vogte dem med jernspir, ligesom lerkar sønderknuses, ligesom også jeg har modtaget det af min Fader,

28 og jeg vil give ham morgenstjernen.

29 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22