Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 20de kapitel

37. Djævelen bindes. Den første opstandelse. Tusindaarsriget

1 Og jeg saae en engel stige ned fra himlen, han havde nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin haand;

2 og han greb dragen, den gamle slange, som er djævelen og satanas, som forfører hele verden, og han bandt ham for 1000 aar

3 og kastede ham i afgrunden; han lukkede og forseglede over ham, at han ikke mere skulde forføre folkene, indtil de 1000 aar fuldendtes; og efter dem skal han løslades en lille stund.

4 Og jeg saae højsæder, og de satte sig paa dem, og dom blev dem given; og deres sjæle, som vare blevne halshuggede for vidnesbyrdet om Jesus og for Guds Ord, og de, som ikke have tilbedet dyret eller dets billede, og ikke havde taget mærket i deres pande og paa deres haand; og de bleve levende og herskede 1000 aar med Kristus.

5 Men de øvrige døde bleve ikke levende, inden de 1000 aar ere omme. Det er den første opstandelse.

6 Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse; over dem har den anden død ikke magt; men de skulle være præster for Gud og for Kristus, og herske 1000 aar med ham.

38. Djævelen løses. Gog og Magog

7 Naar de 1000 aar ere omme, vil satan blive løst af sit fængsel,

8 og han vil gaa ud for at forføre folkene fra jordens 4 hjørner, Gog og Magog, at samle dem til slag, og tallet paa dem er som havets sand.

9 Og de drog frem over jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede stad. Men der faldt ild af himlen fra Gud, og den slugte dem;

10 og djævelen, som forførte dem, blev kastet i ild- og svovl-søen, hvor ogsaa dyret og løgnprofeten var, og de skulle pines dag og nat i al evighed.

39. Den almindelige opstandelse. Dommedag. Den anden død

11 Og jeg saae et stort hvidt højsæde og ham, som sad i det, for hvis aasyn himlen og jorden flyede, og der blev ikke fundet sted for dem;

12 og jeg saae de døde, store og smaa, staaende foran højsædet, og bøgerne bleve aabnede; og en anden, som er livets bog, blev aabnet, og de døde bleve dømte efter hvad der var skrevet i bøgerne overensstemmende med deres gjerninger.

13 Og havet afgav de døde, som vare i det, og døden og hel afgav deres døde, og de bleve dømte, hver overensstemmende med sine gjerninger.

14 Saa blev døden og hel kastede i ildsøen. Ildsøen, det er den anden død.

15 Og, naar nogen ikke fandtes skreven i livets bog, blev han kastet i ildsøen.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22