Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 21de kapitel

40. Den nye himmel og den nye jord med det nye Jerusalem

1 Og jeg saae ny himmel og ny jord, thi den første himmel og den første jord var forgaaet, og havet er ikke mere;

2 og den hellige stad, det nye Jerusalem, saae jeg nedstige fra Gud af himlen, beredt som bruden, der er smykket for sin mand;

3 og jeg hørte en høj røst fra himlen, som sagde: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skulle være hans folk, og Gud selv skal være med dem;

4 og han vil aftørre hver taare af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg eller skrig eller pine; thi det første er forgangent.

5 Og han, som sad i højsædet, sagde: Se, jeg gjør alting nyt. Og han sagde til mig: Skriv! thi disse Ord ere sande og trofaste.

6 Og han sagde til mig: Jeg er A og Ø, begyndelsen og ende. Jeg vil uden betaling give den, som tørster, af livets vandkilde.

7 Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være ham Gud, og han skal være mig søn.

8 Men de fejge og vantro, og syndere og vederstyggelige og mordere, og skjørlevnere og troldkarle og afgudsdyrrkere og alle løgnere, skal have deres del i søen, som brænder med ild og svovl. Det er den anden død.

41. Det himmelske Jerusalems herlighed

9 Saa kom der en af de 7 engle, som havde de 7 skaaler fulde af de 7 sidste plager, talede med mig og sagde: kom, jeg vil vise dig hustruen, Lammets brud;

10 og han førte mig i Aanden til et stort og højt bjerg, og han viste mig den store stad, det hellige Jerusalem, som steg ned af himlen fra Gud,

11 og som havde Guds herlighed. Dens glands var som dyreste sten, som krystalklar jaspis;

12 den havde en stor og høj mur; den havde 12 porte, og over portene 12 engle, og paaskrevne navne, nemlig Israels børns 12 stammers;

13 mod øst 3 porte, mod nord 3 porte, mod syd 3 porte, mod vest 3 porte.

14 Stadens mur havde 12 grundstene, og paa dem 12 navne paa Lammets 12 apostle,

15 han, som talede med mig, havde et guldrør som maalestok, forat han kunde maale staden og dens porte.

16 Staden ligger i firkant; dens længde er som dens brede. Han maalte staden med røret 12.000 sten; 12 er dens længde, og den brede og højde er lige med den.

17 Saa maalte han dens mur 144 alen efter et menneskes maal, som er englens.

18 Dens murs bygning var jaspis, og staden var af purt guld, lig det rene glas.

19 Stadsmurens grundsten var prydet med alle slags ædelstene. Den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kalcedon, den fjerde smaragd,

20 den femte sardonyx, den sjette sarder, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte armetyst;

21 og de 12 porte vare 12 perler, hver port var een perle, og stadens gade var purt guld som gjennemsigtigt glas.

22 Jeg saae intet tempel i den, thi Herren, Gud Almægtigste, er dens tempel, og Lammet.

23 Staden behøver ikke solen eller maanen til at skinne i den, thi Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys;

24 og folkene skulle vandre ved dens lys, og jordens konger bringe deres herlighed og ære til den.

25 Dens porte skulle ikke lukkes om dagen, nat skal der nemlig ikke være der;

26 og man skal bringe folkenes herlighed og ære til den;

27 og intet urent skal komme ind i den, eller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn, kun de, som ere skrevne i Lammets livets bog.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22