Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 22de kapitel

42. Livets vand. Livets træ

1 Saa viste han mig livets vands rene flod, skinnende som krystal, der udvælder fra Guds og Lammets højsæde.

2 Midt i dens gade og paa begge sider af floden er livets træ, som 12 gange bærer frugt, da det hver maaned giver sin frugt, og træets blade er til folkenes lægedom.

3 Der skal ikke være nogen forbandelse; Guds og Lammets højsæde skal være i den, og hans tjenere skulle tjene ham,

4 og de skulle se hans ansigt, og hans navn skal være i deres pander;

5 og der skal ikke være nat, de behøve ikke lys eller solens skin, fordi Gud Herren lyser for dem, og de skulle være konger i al evighed.

43. Bogens slutning. Profetiens stadfæstelse

6 Saa sagde han til mig: Disse Ord ere trofaste og sande; og Herren, profeternes Aanders Gud, sendte sin engel forat vise sine tjenere, hvad der snart maa ske.

7 Se, jeg kommer snart! Salig er den, som varer paa denne bogs profetis Ord!

8 Og jeg, Johannes, er den, som hørte og saae dette; og da jeg hørte og saae dette, faldt jeg ned forat tilbede for engelens fødder, som viste mig dette.

9 Men han sagde til mig: se til, at du ikke gjør det! jeg er din medtjener og dine brødre profeternes, deres, som vare paa denne bogs Ord; tilbed Gud!

10 Og han siger til mig: Du maa ikke forsegle ordene i denne bogs profeti; for tiden er nær!

11 Den, som gjør uret, gjøre fremdeles uret, den uterlige øve fremdeles uterlighed; men den retfærdige, øve fremdeles retfærdighed, og den hellige blive fremdeles helliggjort.

12 Se, jeg kommer snart og har min løn med mig, til at betale hver, som hans gjerning er til.

13 Jeg er A og Ø, begyndelse og ende, den første og den sidste.

14 Salige ere de, som gjøre hans befalinger, at de kan faa adgang til livets træ og gaa gjennem portene ind i staden.

15 Udenfor ere hundene og troldkarlene og skjørlevnerne og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver løgn.

16 Jeg, Jesus, har sendt min engel til at vidne dette for eder i menighederne. Jeg er Davids rod og slægt, stjernen, den straalende, morgenstjernen.

17 Og Aanden og Bruden siger: kom! og den, som hører, maa sige: kom! og den, som tørster, komme! og den, som vil, skal uden betaling faa livets vand!

18 Jeg vidner for hver, som hører denne bogs profetis Ord: hvis nogen lægger noget til dette, da lægge Gud paa ham de 7 plager, som ere skrevne i denne bog;

19 og hvis nogen tager noget bort af denne profetis bogs Ord, da borttage Gud hans del af livets træ og fra den hellige stad, som er beskreven i denne bog.

20 Han, som vidner dette, siger: Ja, jeg kommer snart. Amen! Ja, kom, Herre Jesus! -

21 Vor Herres Jesu Kristi naade være med alle de hellige! Amen!

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22